Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0099/2015

Dezbateri :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Voturi :

PV 11/02/2015 - 9.19
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0033

Proces-verbal
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg

9.19. Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 și B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0099/2015

(care înlocuiește B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 și B8-0131/2015):

depusă de următorii deputați:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni și Lara Comi, în numele Grupului PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk și Vicky Ford, în numele Grupului ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova și Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

Michel Reimon și Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0033)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate