Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0099/2015

Rozpravy :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0033

Zápisnica
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg

9.19. Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 a B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B8-0099/2015

(nahrádzajúci B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 a B8-0131/2015):

podaný týmito poslancami:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni a Lara Comi v mene skupiny PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo a Doru-Claudian Frunzulică v mene skupiny S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk a Vicky Ford v mene skupiny ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova a Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

Michel Reimon a Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0033)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia