Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

9. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth dėl Parlamento darbo organizavimo.


9.1. Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Islandija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0031/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0015).


9.2. Priemonės, susijusios su antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių Sąjunga galėtų imtis PPO ginčų sprendimo tarybai priėmus ataskaitą antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0033/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0016).


9.3. Antidempingo ar subsidijų draudimo priemonių ir apsaugos priemonių bendrasis poveikis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga, atsižvelgdama į antidempingo ir subsidijų draudimo priemonių bei apsaugos priemonių bendrąjį poveikį (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0032/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0017).


9.4. Bendros importo taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo taisyklių (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0040/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0018)


9.5. Bendros eksporto taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų eksporto taisyklių (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0035/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0019).


9.6. Gabono prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Gabono prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0007/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0020).


9.7. Andoros prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Andoros prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0004/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0021).


9.8. Seišelių prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Seišelių prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0006/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0022).


9.9. Rusijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Rusijos Federacijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0008/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0023).


9.10. Albanijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Albanijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0002/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0024).


9.11. Singapūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Singapūro prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0003/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0025).


9.12. Maroko prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Maroko prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0005/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0026).


9.13. Armėnijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Armėnijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0009/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0027).


9.14. Įgaliojimų patikrinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl įgaliojimų patikrinimo [2014/2165(REG)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0013/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0028).


9.15. Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl palankesnių sąlygų keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus sudarymo [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0029).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0029).

Kalbėjo:

Inés Ayala Sender (pranešėja) prieš balsavimą.


9.16. ES ir Senegalo tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0010/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0030).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.17. JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. gruodžio 17 d. ( 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. vasario 11 d. ( 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0098/2015, B8-0123/2015 ir B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0098/2015

Priimta (P8_TA(2015)0031).

(Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0123/2015 anuliuotas.)


9.18. Kovos su terorizmu priemonės (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. sausio 28 d. ( 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. vasario 11 d. ( 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ir B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0100/2015

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0122/2015

(keičia B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ir B8-0132/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki ir Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu;

Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ir Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0032).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0124/2015 anuliuotas.)


9.19. Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ir B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0099/2015

(keičia B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ir B8-0131/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni ir Lara Comi PPE frakcijos vardu;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk ir Vicky Ford ECR frakcijos vardu;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova ir Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

Michel Reimon ir Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0033).


9.20. Perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos, kuri naudojama kaip sudedamoji dalis, kilmės šalies ženklinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0034).


9.21. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas (balsavimas)

Pranešimas dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo [2014/2154(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0012/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0035).

Teisinė informacija - Privatumo politika