Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās William (The Earl of) Dartmouth par Parlamenta darba organizēšanu.


9.1. Nolīgumā ar Islandi paredzētie aizsardzības pasākumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzības pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes Republikas nolīgumā (kodificēta redakcija) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0031/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0015).


9.2. Pasākumi aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija (kodificēta redakcija) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0033/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0016).


9.3. Antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējā ietekme ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumiem, kurus Savienība drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi (kodificēta redakcija) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0032/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0017).


9.4. Kopīgi importa noteikumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem importa noteikumiem (kodificēta redakcija) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0040/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0018).


9.5. Kopīgi eksporta noteikumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem eksporta noteikumiem (kodificēta redakcija) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Andrzej Duda (A8-0035/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0019).


9.6. Gabonas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Gabonas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0007/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0020).


9.7. Andoras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Andoras pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0004/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0021).


9.8. Seišelu pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Seišelu pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0006/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0022).


9.9. Krievijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Krievijas Federācijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0008/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0023).


9.10. Albānijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Albānijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0002/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0024).


9.11. Singapūras pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Singapūras pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0003/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0025).


9.12. Marokas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Marokas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0005/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0026).


9.13. Armēnijas pievienošanās 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu deklarāciju Eiropas Savienības interesēs, ar ko tās akceptē Armēnijas pievienošanos 1980. gada Hāgas konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Heidi Hautala (A8-0009/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0027).


9.14. Pilnvaru pārbaude (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pilnvaru pārbaudi [2014/2165(REG)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0013/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0028).


9.15. Pārrobežu apmaiņa ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko veicina pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0029).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0029).

Uzstāšanās

Inés Ayala Sender (referente) uzstājās pirms balsošanas.


9.16. Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES un Senegālu *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un tā īstenošanas protokolu [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0010/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0030).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.17. ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu (balsošana)

Debates notika 2014. gada 17. decembrī (17.12.2014. protokola 15. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 11. februārī (11.2.2015. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0098/2015, B8-0123/2015 un B8-0133/2015 (2014/2997(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0098/2015

Pieņemts (P8_TA(2015)0031).

(Kopīgais rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0123/2015 vairs nav spēkā.)


9.18. Terorisma apkarošanas pasākumi (balsošana)

Debates notika 2015. gada 28. janvārī (28.1.2015. protokola 12. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 11. februārī (11.2.2015. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 un B8-0132/2015 (2015/2530(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0100/2015

Noraidīts.

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0122/2015

(aizstāj B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 un B8-0132/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet un Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE grupas vārdā;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel un Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki un Kazimierz Michał Ujazdowski ECR grupas vārdā;

Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas un Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0032).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0124/2015 vairs nav spēkā.)


9.19. Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 un B8-0131/2015 (2015/2526(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0099/2015

(aizstāj B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 un B8-0131/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni un Lara Comi PPE grupas vārdā;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo un Doru-Claudian Frunzulică S&D grupas vārdā;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk un Vicky Ford ECR grupas vārdā;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova un Juan Carlos Girauta Vidal ALDE grupas vārdā;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

Michel Reimon un Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0033).


9.20. Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0097/2015 (2014/2875(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0034).


9.21. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbs (balsošana)

Ziņojums par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbu [2014/2154(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Charles Goerens (A8-0012/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0035).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika