Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. helmikuuta 2015 - Strasbourg

10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ja Bruno Gollnisch

Mietintö Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ja Bruno Gollnisch

Mietintö Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Mietintö Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ja Bruno Gollnisch

Mietintö Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Mietintö Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Mietintö Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly ja Angel Dzhambazki

Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly ja Angel Dzhambazki

Terrorismin vastaiset toimet - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch ja Angel Dzhambazki

Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh ja Silvia Costa

Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki ja Pilar Ayuso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö