Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras

10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ir Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ir Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ir Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Pranešimas: Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly ir Angel Dzhambazki

JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly ir Angel Dzhambazki

Kovos su terorizmu priemonės - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch ir Angel Dzhambazki

Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh ir Silvia Costa

Perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos, kuri naudojama kaip sudedamoji dalis, kilmės šalies ženklinimas - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki ir Pilar Ayuso.

Teisinė informacija - Privatumo politika