Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 11. februāris - Strasbūra

10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Heidi Hautala ziņojums - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan un Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan un Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr un Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Heidi Hautala ziņojums - A8-0003/2015
Seán Kelly

Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly un Angel Dzhambazki

ASV Senāta ziņojums par CIP veikto spīdzināšanu - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly un Angel Dzhambazki

Terorisma apkarošanas pasākumi - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch un Angel Dzhambazki

Interneta pārvaldības foruma pilnvaru atjaunošana - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh un Silvia Costa

Apstrādātas pārtikas sastāvā esošo gaļas sastāvdaļu izcelsmes valsts norāde produkta marķējumā - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki un Pilar Ayuso

Juridisks paziņojums - Privātuma politika