Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015 - Strasburgu

10. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan u Bruno Gollnisch

Rapport Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan u Bruno Gollnisch

Rapport Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Rapport Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr u Bruno Gollnisch

Rapport Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Rapport Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly u Angel Dzhambazki

Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly u Angel Dzhambazki

Miżuri kontra t-terroriżmu - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch u Angel Dzhambazki

Tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh u Silvia Costa

It-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki u Pilar Ayuso.

Avviż legali - Politika tal-privatezza