Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg

19. Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect

De Voorzitter deelt mede dat zij van de Conferentie van voorzitters de voorstellen voor de benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect heeft ontvangen; deze staan op Europarl.

Indieningstermijn amendementen: 11 februari 2015, 21.00 uur.

Stemming: 12 februari 2015, 11.00 uur.

Juridische mededeling - Privacybeleid