Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 11 февруари 2015 г. - Страсбург

20. Перспективи пред Frontex и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (продължeние на разискването)
CRE

(Начало на разискването: вж. точка 18 от протокола от 11.2.2015)

Изказаха се: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Мария Габриел, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen и Barbara Matera.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Ангел Джамбазки и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Frans Timmermans и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 21.30 ч, бе възобновено в 21.40 ч)

Правна информация - Политика за поверителност