Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 7.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 8.Προετοιμασία για την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων (12 Φεβρουαρίου 2015) (συζήτηση)
 9.Ώρα των ψηφοφοριών
  
9.1.Μέτρα διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία με την Ισλανδία ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.2.Μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.3.Συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή των μέτρων κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.4.Κοινό καθεστώς εισαγωγών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.5.Κοινό καθεστώς εξαγωγών ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.6.Προσχώρηση της Γκαμπόν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.7.Προσχώρηση της Ανδόρας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.8.Προσχώρηση των Σεϋχελλών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.9.Προσχώρηση της Ρωσίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.10.Προσχώρηση της Αλβανίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.11.Προσχώρηση της Σιγκαπούρης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.12.Προσχώρηση του Μαρόκου στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.13.Προσχώρηση της Αρμενίας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.14.Έλεγχος της εντολής (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
9.15.Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια ***I (ψηφοφορία)
  
9.16.Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης *** (ψηφοφορία)
  
9.17.Έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τη χρήση βασανιστηρίων από τη CIA (ψηφοφορία)
  
9.18.Μέτρα κατά της τρομοκρατίας (ψηφοφορία)
  
9.19.Ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (ψηφοφορία)
  
9.20.Επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας σε επεξεργασμένα τρόφιμα (ψηφοφορία)
  
9.21.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (ψηφοφορία)
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Δήλωση της Προεδρίας
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 17.Πλαίσιο της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (συζήτηση)
 18.Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (συζήτηση)
 19.Διορισμός των μελών της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές συμφωνίες τύπου “tax ruling” και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος
 20.Η μελλοντική πορεία για τη Frontex και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (συνέχεια της συζήτησης)
 21.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 22.Πρόσβαση στα φάρμακα στην ΕΕ (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (262 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2437 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (242 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (30 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (85 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (326 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (597 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2180 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου