Eelnev 
 Järgnev 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 11. veebruar 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Terrorismivastased meetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 7.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 8.Ettevalmistused riigipeade ja valitsusjuhtide mitteametlikuks kohtumiseks 12. veebruaril 2015 (arutelu)
 9.Hääletused
  
9.1.Islandiga sõlmitud lepingus sätestatud kaitsemeetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.2.Dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.3.Dumpingu- ja subsiidiumidevastaste meetmete ja kaitsemeetmete ühismõju ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.4.Ühised impordieeskirjad ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.5.Ühised ekspordieeskirjad ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.6.Gaboni ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.7.Andorra ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.8.Seišellide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.9.Venemaa ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.10.Albaania ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.11.Singapuri ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.12.Maroko ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.13.Armeenia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.14.Volituste kontrollimine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
9.15.Piiriülene teabevahetus liiklusohutusnõuete rikkumise kohta ***I (hääletus)
  
9.16.ELi ja Senegali vaheline säästva kalanduse partnerlusleping *** (hääletus)
  
9.17.USA Senati aruanne LKA korraldatud piinamiste kohta (hääletus)
  
9.18.Terrorismivastased meetmed (hääletus)
  
9.19.Interneti Haldamise Foorumi volituste pikendamine (hääletus)
  
9.20.Töödeldud toitudes sisalduva liha päritoluriigi märkimine (hääletus)
  
9.21.AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Presidentuuri avaldus
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitisega Islamiriik (IS) (arutelu)
 16.Olukord Jeemenis (arutelu)
 17.ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste raamistik (arutelu)
 18.Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (arutelu)
 19.Maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine
 20.Frontexi ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tulevik (arutelu jätkamine)
 21.Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis
 22.Ravimite kättesaadavus ELis (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (231 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2437 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (27 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (82 kb) 
 
Protokoll (290 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (458 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2162 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika