Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 11. helmikuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Terrorismin vastaiset toimet (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Vastaanotetut asiakirjat
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 8.Valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisen kokouksen (12. helmikuuta 2015) valmistelu (keskustelu)
 9.Äänestykset
  
9.1.Islannin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätyt suojatoimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.2.Polkumyyntitoimenpiteet ja tukien vastaiset toimenpiteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.3.Polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutus ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.4.Tuontiin sovellettava yhteinen järjestelmä ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.5.Yhteinen vientimenettely ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.6.Gabonin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.7.Andorran liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.8.Seychellien liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.9.Venäjän liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.10.Albanian liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.11.Singaporen liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.12.Marokon liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.13.Armenian liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.14.Valtakirjojen tarkastus (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.15.Liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskeva rajat ylittävä tietojenvaihto ***I (äänestys)
  
9.16.EU:n ja Senegalin välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** (äänestys)
  
9.17.Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (äänestys)
  
9.18.Terrorismin vastaiset toimet (äänestys)
  
9.19.Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusiminen (äänestys)
  
9.20.Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä (äänestys)
  
9.21.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Puhemiehen julkilausuma
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Erityisesti IS-järjestöön liittyvä humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa (keskustelu)
 16.Jemenin tilanne (keskustelu)
 17.Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskeva EU:n kehys (keskustelu)
 18.Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tulevaisuus (keskustelu)
 19.Jäsenten nimittäminen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevään erityisvaliokuntaan
 20.Frontexin ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston tulevaisuus (jatkoa keskustelulle)
 21.Parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien kokoonpano
 22.Lääkkeiden saatavuus EU:ssa (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (237 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (2437 kb) 
 
Pöytäkirja (203 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (27 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (84 kb) 
 
Pöytäkirja (297 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (357 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2105 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö