Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2015. február 11., Szerda - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Terrorizmusellenes intézkedések (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Az Európai Tanács 2015. február 12-i ülésének előkészítése (vita)
 9.Szavazások órája
  9.1.Az Izlanddal kötött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.2.A dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatos intézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.3.A dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatos intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.4.A behozatalra vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.5.A kivitelre vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.6.Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.7.Andorrának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.8.A Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.9.Az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.10.Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.11.Szingapúrnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.12.Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.13.Örményországnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.14.Mandátumvizsgálat (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.15.A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréje ***I (szavazás)
  9.16.Az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  9.17.Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (szavazás)
  9.18.Terrorizmusellenes intézkedések (szavazás)
  9.19.Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása (szavazás)
  9.20.A feldolgozott élelmiszerekben található húsösszetevők származási országának feltüntetése (szavazás)
  9.21.Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés munkája (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az elnök nyilatkozatai
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Humanitárius válság Irakban és Szíriában, különösen az IS összefüggésében (vita)
 16.A jemeni helyzet (vita)
 17.A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós keret (vita)
 18.A Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépések (vita)
 19.A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése
 20.A Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépések (a vita folytatása)
 21.A parlamentközi küldöttségek tagjai
 22.A gyógyszerekhez való hozzáférés az EU-ban (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 Jelenléti ív
Jegyzőkönyv (239 kb) Jelenléti ív (65 kb)    Név szerinti szavazás (2437 kb) 
 
Jegyzőkönyv (231 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredményei (29 kb) Név szerinti szavazás (85 kb) 
 
Jegyzőkönyv (307 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (467 kb) Név szerinti szavazás (2101 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat