Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 11 ta' Frar 2015 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Miżuri kontra t-terroriżmu (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Dokumenti mressqa
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Tħejjija tal-laqgħa informali tal-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern (12 ta' Frar 2015) (dibattitu)
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Miżuri ta' salvagwardja previsti fil-Ftehim mal-Islanda ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Miżuri dwar kwistjonijiet ta' anti-dumping u anti-sussidji ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.L-effett ikkombinat ta' miżuri kontra d-dumping u kontra s-sussidji mal-miżuri ta' salvagwardjar ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Regoli komuni għall-importazzjonijiet ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Regoli komuni għall-esportazzjoni ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.6.L-adeżjoni tal-Gabon għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.7.L-adeżjoni ta' Andorra għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.8.L-adeżjoni tas-Seychelles għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.9.L-adeżjoni tar-Russja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.10.L-adeżjoni tal-Albanija għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.11.L-adeżjoni ta' Singapor għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.12.L-adeżjoni tal-Marokk għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.13.L-adeżjoni tal-Armenja għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-1980 dwar l-Aspetti Ċivili tal-Ħtif Internazzjonali tat-Tfal * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.14.Verifika tal-kredenzjali (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.15.L-iskambju transfruntier ta' informazzjoni fir-rigward ta' reati tat-traffiku relatati mas-sikurezza fit-toroq ***I (votazzjoni)
  
9.16.Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u s-Senegal *** (votazzjoni)
  
9.17.Rapport tas-Senat Amerikan dwar l-użu tat-tortura mis-CIA (votazzjoni)
  
9.18.Miżuri kontra t-terroriżmu (votazzjoni)
  
9.19.Tiġdid tal-mandat tal-Forum dwar il-Governanza tal-Internet (votazzjoni)
  
9.20.It-tikkettar tal-pajjiż tal-oriġni għal-laħam f'ikel ipproċessat (votazzjoni)
  
9.21.Il-ħidma tal-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 15.Il-kriżi umanitarja fl-Iraq u fis-Sirja, b'mod partikolari fil-kuntest tal-IS (dibattitu)
 16.Is-sitwazzjoni fil-Jemen (dibattitu)
 17.Qafas tal-UE għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (dibattitu)
 18.It-triq 'il quddiem għall-Frontex u għall-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (dibattitu)
 19.Ħatra tal-membri tal-Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili
 20.It-triq 'il quddiem għall-Frontex u għall-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (kumplament tad-dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari
 22.L-aċċess għall-mediċini fl-UE (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (235 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2437 kb) 
 
Minuti (237 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (25 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (82 kb) 
 
Minuti (309 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (571 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2102 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza