Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 11 februari 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Ingekomen stukken
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 8.Voorbereiding van de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders (12 februari 2015) (debat)
 9.Stemmingen
  
9.1.Vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de Overeenkomst met IJsland ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Maatregelen betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Gecombineerd effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Gemeenschappelijke regeling voor de invoer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Gemeenschappelijke regeling voor de uitvoer ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Toetreding van Gabon tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Toetreding van Andorra tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.8.Toetreding van de Seychellen tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.9.Toetreding van Rusland tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.10.Toetreding van Albanië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.11.Toetreding van Singapore tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.12.Toetreding van Marokko tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.13.Toetreding van Armenië tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.14.Onderzoek van de geloofsbrieven (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.15.Grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen ***I (stemming)
  
9.16.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en Senegal *** (stemming)
  
9.17.Rapport van de senaat van de VS over het gebruik van foltering door de CIA (stemming)
  
9.18.Terrorismebestrijdingsmaatregelen (stemming)
  
9.19.Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (stemming)
  
9.20.Oorsprongsetikettering van vlees in verwerkte levensmiddelen (stemming)
  
9.21.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Verklaring van de Voorzitter
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Humanitaire crisis in Irak en Syrië, met name in verband met de IS (debat)
 16.Situatie in Jemen (debat)
 17.EU-kader voor democratie, rechtsstatelijkheid en grondrechten (debat)
 18.Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (debat)
 19.Benoeming van de leden van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect
 20.Toekomstige rol van Frontex en het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (voortzetting van het debat)
 21.Samenstelling interparlementaire delegaties
 22.Toegang tot geneesmiddelen in de EU (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (233 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2437 kb) 
 
Notulen (202 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (26 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (83 kb) 
 
Notulen (306 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (361 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2096 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid