Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Środa, 11 lutego 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (złożone projekty rezolucji)
 3.Środki walki z terroryzmem (złożone projekty rezolucji)
 4.Składanie dokumentów
 5.Przesunięcie środków
 6.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 7.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 8.Przygotowania do nieformalnego posiedzenia szefów państw i rzadów (12 lutego 2015 r.) (debata)
 9.Głosowanie
  9.1.Środki ochronne przewidziane w umowie z Islandią ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Środki dotyczące zagadnień antydumpingowych i antysubsydyjnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Połączone oddziaływanie środków antydumpingowych lub antysubsydyjnych i środków ochronnych ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Wspólne reguły przywozu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Wspólne reguły wywozu ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Przystąpienie Gabonu do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.7.Przystąpienie Andory do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.8.Przystąpienie Republiki Seszeli do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.9.Przystąpienie Rosji do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.10.Przystąpienie Albanii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.11.Przystąpienie Singapuru do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.12.Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.13.Przystąpienie Armenii do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.14.Weryfikacja mandatów (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.15.Transgraniczna wymiana informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ***I (głosowanie)
  9.16.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu *** (głosowanie)
  9.17.Sprawozdanie Senatu USA w sprawie stosowania tortur przez CIA (głosowanie)
  9.18.Środki walki z terroryzmem (głosowanie)
  9.19.Przedłużenie mandatu Forum Zarządzania Internetem (głosowanie)
  9.20.Oznaczanie kraju pochodzenia mięsa w przetworzonych produktach żywnościowych (głosowanie)
  9.21.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 12.Oświadczenie Przewodniczącego
 13.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Kryzys humanitarny w Iraku i Syrii, w szczególności w związku z Państwem Islamskim (debata)
 16.Sytuacja w Jemenie (debata)
 17.Unijne ramy na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 18.Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (debata)
 19.Mianowanie członków Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 20.Wizja rozwoju Frontexu i Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (ciąg dalszy debaty)
 21.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 22.Dostęp do lekarstw w UE (debata)
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (229 kb) Lista obecności (65 kb)    Głosowanie imienne (2437 kb) 
 
Protokół (237 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (28 kb) Głosowanie imienne (72 kb) 
 
Protokół (304 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (570 kb) Głosowanie imienne (2090 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności