Înapoi 
 Înainte 
RCVVOTESPVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Măsurile antiterorism (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Pregătirea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (dezbatere)
 9.Votare
  
9.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.2.Măsurile antidumping sau antisubvenții ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.3.Efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.4.Regimul comun aplicabil importurilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.5.Regimul comun aplicabil exporturilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.6.Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.7.Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.8.Aderarea Republicii Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.9.Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.10.Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.11.Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.12.Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.13.Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.14.Verificarea prerogativelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
9.15.Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***I (vot)
  
9.16.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre UE și Republica Senegal *** (vot)
  
9.17.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (vot)
  
9.18.Măsurile antiterorism (vot)
  
9.19.Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (vot)
  
9.20.Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (vot)
  
9.21.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Declarația Președintei
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (dezbatere)
 16.Situația din Yemen (dezbatere)
 17.Cadrul UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)
 18.Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (dezbatere)
 19.Desemnarea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 20.Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (continuarea dezbaterii)
 21.Componența delegațiilor interparlamentare
 22.Accesul la medicamente în UE (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (239 kb) Listă de prezență (65 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (2437 kb) 
 
Proces-verbal (241 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (27 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (187 kb) 
 
Proces-verbal (305 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (548 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2110 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate