Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (predložené návrhy uznesení)
 3.Protiteroristické opatrenia (predložené návrhy uznesení)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 8.Príprava neformálneho zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád (12. februára 2015) (rozprava)
 9.Hlasovanie
  9.1.Ochranné opatrenia ustanovené v Dohode s Islandom ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Antidumpingové a antidotačné opatrenia ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Opatrenia vo vzťahu k účinnosti antidampingových a antisubvenčných opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Spoločné pravidlá na dovozy ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Spoločné pravidlá na vývozy ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.6.Pristúpenie Gabonu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.7.Pristúpenie Andorry k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.8.Pristúpenie Seychelskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.9.Pristúpenie Ruskej federácie k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.10.Pristúpenie Albánska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.11.Pristúpenie Singapuru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.12.Pristúpenie Maroka k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.13.Pristúpenie Arménska k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.15.Cezhraničná výmena informácií o dopravných priestupkoch súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky ***I (hlasovanie)
  9.16.Dohoda o partnerstve v sektore udržateľného rybolovu medzi EÚ a Senegalskou republikou *** (hlasovanie)
  9.17.Správa Senátu USA o používaní mučenia zo strany CIA (hlasovanie)
  9.18.Protiteroristické opatrenia (hlasovanie)
  9.19.Obnovenie mandátu fóra o riadení internetu (hlasovanie)
  9.20.Označovanie krajiny pôvodu mäsových zložiek v spracovaných potravinách (hlasovanie)
  9.21.Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Vyhlásenie predsedníctva
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Humanitárna kríza v Iraku a Sýrii, najmä v súvislosti s Islamským štátom (rozprava)
 16.Situácia v Jemene (rozprava)
 17.Rámec EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (rozprava)
 18.Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (rozprava)
 19.Vymenovanie členov Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 20.Budúcnosť agentúry Frontex a Európskeho podporného úradu pre azyl (pokračovanie rozpravy)
 21.Zloženie medziparlamentných delegácií
 22.Prístup k liekom v EÚ (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (231 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Hlasovania podľa mien (2437 kb) 
 
Zápisnica (233 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (29 kb) Hlasovania podľa mien (84 kb) 
 
Zápisnica (303 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (559 kb) Hlasovania podľa mien (2163 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia