Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 11 februari 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (ingivna resolutionsförslag)
 3.Åtgärder mot terrorism (ingivna resolutionsförslag)
 4.Inkomna dokument
 5.Anslagsöverföringar
 6.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 8.Förberedelse inför stats- eller regeringschefernas informella möte (12 februari 2015) (debatt)
 9.Omröstning
  9.1.Skyddsåtgärder som avses i avtalet med Island ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Åtgärder gällande antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Samtidig tillämpning av antidumpnings- eller antisubventionsåtgärder och skyddsåtgärder ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Gemensamma importregler ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.5.Gemensamma exportregler ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Gabons anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.7.Andorras anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.8.Seychellernas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.9.Rysslands anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.10.Albaniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.11.Singapores anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.12.Marockos anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.13.Armeniens anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.14.Valprövning (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.15.Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott ***I (omröstning)
  9.16.Partnerskapsavtal för hållbart fiske mellan EU och Senegal *** (omröstning)
  9.17.Den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr (omröstning)
  9.18.Åtgärder mot terrorism (omröstning)
  9.19.Förlängningen av mandatet för Forumet för förvaltning av internet (omröstning)
  9.20.Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (omröstning)
  9.21.Arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Uttalande av talmannen
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning
 15.Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (debatt)
 16.Situationen i Jemen (debatt)
 17.EU-ram för demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna (debatt)
 18.Vägen framåt för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (debatt)
 19.Utnämning av ledamöterna i särskilda utskottet för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt
 20.Vägen framåt för Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (fortsättning på debatten)
 21.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 22.Tillgång till läkemedel i EU (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (234 kb) Närvarolista (65 kb)    Omröstningar med namnupprop (2437 kb) 
 
Protokoll (199 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (28 kb) Omröstningar med namnupprop (84 kb) 
 
Protokoll (297 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (461 kb) Omröstningar med namnupprop (2097 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy