Indeks 
Protokol
PDF 299kWORD 198k
Onsdag den 11. februar 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (indgivne beslutningsforslag)
 3.Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (indgivne beslutningsforslag)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 8.Forberedelse af stats- og regeringschefernes uformelle møde (12. februar 2015) (forhandling)
 9.Afstemningstid
  9.1.Beskyttelsesforanstaltninger i overenskomsten med Island ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.2.Foranstaltninger vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.3.Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.4.Fælles ordninger for indførsel ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.5.Fælles ordninger for udførsel ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.6.Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.7.Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.8.Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.9.Ruslands tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.10.Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.11.Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.12.Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.13.Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.14.Valgs prøvelse (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  9.15.Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser ***I (afstemning)
  9.16.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Republikken Senegal *** (afstemning)
  9.17.Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (afstemning)
  9.18.Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (afstemning)
  9.19.Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (afstemning)
  9.20.Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer (afstemning)
  9.21.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Erklæring fra formanden
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 15.Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS (forhandling)
 16.Situationen i Yemen (forhandling)
 17.EU-ramme for demokrati, retsstat og grundlæggende retttigheder (forhandling)
 18.Vejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (forhandling)
 19.Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning
 20.Vejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (fortsat forhandling)
 21.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 22.Adgang til lægemidler i EU (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

°
° ° °

Indlæg af Emmanouil Glezos for at anmode om en forhandling om Tysklands ”krigsskadeserstatninger” i forhold til Grækenland.


2. Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (2014/2997(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 17. december 2014 (punkt 15 i protokollen af 17.12.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Birgit Sippel, Tanja Fajon og Ana Gomes for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld og Javier Nart for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen og Eva Joly og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope og Jørn Dohrmann for ECR-Gruppen om det amerikanske Senats rapport om CIA's brug af tortur 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler og Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen om det amerikanske senats rapport om CIA's brug af tortur (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Afstemning: punkt 9.17 i protokollen af 11.2.2015.


3. Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved Kommissionen: Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 28. januar 2015 (punkt 12 i protokollen af 28.1.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld og Javier Nart for ALDE-Gruppen om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat og Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo og Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope og Charles Tannock for ECR-Gruppen om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy og Viorica Dăncilă for S&D-Gruppen om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev og Arnaud Danjean for PPE-Gruppen om foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Afstemning: punkt 9.18 i protokollen af 11.2.2015.


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 3/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 4/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 5/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 6/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 7/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 2/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 1/2015 - Den Europæiske Ombudsmand (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel 2/2014 - BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 9/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 8/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 10/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


5. Bevillingsoverførsler

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet underrettet Europa-Parlamentet om vedtagelsen af Kommissionens bevillingsoverførsel DEC 54/2014.

I overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a), i finansforordningen havde Tjenesten for EU's Optræden Udadtil underrettet budgetmyndigheden om fremførsel af bevillinger fra budgettet 2014 til 2015 - budgetpost 20101 og budgetpost 3003.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen havde Budgetudvalget på sit møde den 5. februar 2015 vedtaget det forslag, som Kommissionens havde fremlagt om bevillingsoverførsel DEC 1/2015.


6. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede direktiv om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår en undtagelse for bly i polyvinylchloridsensorer i medicinsk udstyr til in-vitro diagnostik (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede direktiv om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af kviksølv i systemer til intravaskulær ultralydbilleddannelse (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30 januar 2015
Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning af 2. februar 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår overgangsbestemmelserne (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 2 februar 2015
Henvist til kor. udv.: PECH


7. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om referencedokumentet om bedste praksis for miljøledelse, sektorspecifikke miljøpræstationsindikatorer og benchmarks for højeste kvalitet for detailhandelssektoren, jf. forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) (D034884/04 – 2015/2540(RPS) - frist: 30.4.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår prøveflyvninger (D035051/02 – 2015/2548(RPS) – frist: 4.5.2015)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 2-naphthyloxyeddikesyre, acetochlor, chlorpicrin, diflufenican, flurprimidol, flutolanil og spinosad i eller på visse produkter (D035770/02 – 2015/2537(RPS) – frist: 27.3.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af siliciumdioxid (E 551) i polyethylenglycol podet på polyvinylalkohol (E 1209) (D036750/02 – 2015/2539(RPS) – frist: 30.3.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI


8. Forberedelse af stats- og regeringschefernes uformelle møde (12. februar 2015) (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Forberedelse af stats- og regeringschefernes uformelle møde (12. februar 2015) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Luděk Niedermayer, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Nuttall, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, løsgænger, og Herbert Reul.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Kostas Chrysogonos, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Herbert Reul, som besvarede dette, Jörg Leichtfried, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pavel Telička, Eva Joly og Rolandas Paksas.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Richard Sulík, Angelika Niebler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Emmanouil Glezos og Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alessandra Mussolini, og Claude Moraes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić og Neoklis Sylikiotis.

Talere: Frans Timmermans og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Indlæg af William (The Earl of) Dartmouth om afviklingen af det parlamentariske arbejde.


9.1. Beskyttelsesforanstaltninger i overenskomsten med Island ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de i overenskomsten mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Republikken Island fastsatte beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0015)


9.2. Foranstaltninger vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe på grundlag af en rapport vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan vedrørende antidumping- og antisubsidieforanstaltninger (kodifikation) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0016)


9.3. Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de foranstaltninger, Unionen kan træffe med hensyn til den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger (kodifikation) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0017)


9.4. Fælles ordninger for indførsel ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for indførsel (kodifikation) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0018)


9.5. Fælles ordninger for udførsel ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles ordninger for udførsel (kodifikation) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0019)


9.6. Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Gabons tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0020)


9.7. Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Andorras tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0021)


9.8. Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Seychellernes tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0022)


9.9. Ruslands tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Den Russiske Føderations tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0023)


9.10. Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Albaniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0024)


9.11. Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Singapores tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0025)


9.12. Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Marokkos tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0026)


9.13. Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser * (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om medlemsstaternes erklæring om accept i Den Europæiske Unions interesse af Armeniens tiltrædelse af Haagerkonventionen fra 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0027)


9.14. Valgs prøvelse (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om valgs prøvelse [2014/2165(REG)] - Retsudvalget. Ordfører: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0028)


9.15. Grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0029)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0029)

Indlæg
Inés Ayala Sender (ordfører) før afstemningen.


9.16. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Republikken Senegal *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Senegal med tilhørende gennemførelsesprotokol [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0030)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.17. Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 17. december 2014 (punkt 15 i protokollen af 17.12.2014).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 11. februar 2015 (punkt 3 i protokollen af 11.2.2015).

Forslag til beslutning B8-0098/2015, B8-0123/2015 og B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0098/2015

Vedtaget (P8_TA(2015)0031)

(Det fælles beslutningsforslag RC-B8-0123/2015 bortfaldt).


9.18. Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 28. januar 2015 (punkt 12 i protokollen af 28.1.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslagene den 11. februar 2015 (punkt 4 i protokollen af 11.2.2015).

Forslag til beslutning B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 og B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0100/2015

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0122/2015

(erstatter B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 og B8-0132/2015):

stillet af:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet og Teresa Jiménez-Becerril Barrio for PPE-Gruppen;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel og Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki og Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen;

Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas og Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0032)

(Forslag til beslutning B8-0124/2015 bortfaldt).


9.19. Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 og B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0099/2015

(erstatter B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 og B8-0131/2015):

stillet af:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni og Lara Comi for PPE-Gruppen;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo og Doru-Claudian Frunzulică for S&D-Gruppen;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk og Vicky Ford for ECR-Gruppen;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova og Juan Carlos Girauta Vidal for ALDE-Gruppen;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen;

Michel Reimon og Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo og Laura Ferrara for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0033)


9.20. Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0034)


9.21. Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (afstemning)

Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU [2014/2154(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0035)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan og Bruno Gollnisch

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan og Bruno Gollnisch

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr og Bruno Gollnisch

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Betænkning: Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Betænkning: Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly og Angel Dzhambazki

Det amerikanske Senats rapport om CIA's anvendelse af tortur - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly og Angel Dzhambazki

Foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch og Angel Dzhambazki

Fornyelse af mandatet til Internet Governance Forum - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh og Silvia Costa

Mærkning af oprindelsesland for kød i forarbejdede fødevarer - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki og Pilar Ayuso.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

12. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om det skib, der var forlist tidligere på dagen syd for Sicilien, hvor hundredvis af flygtninge havde mistet livet. Hun beklagede dybt denne nye tragedie og forsikrede om, at Parlamentet ville gøre alt for at undgå en gentagelse af en sådan tragedie.


13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Marielle de Sarnez havde meddelt, at hun havde været til stede på mødet dagen før, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

TRAN: Stelios Kouloglou

AFCO: Stelios Kouloglou

Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien: Stelios Kouloglou

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


15. Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS (forhandling)

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den humanitære krise i Irak og Syrien, især i forbindelse med IS (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu, løsgænger, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund og Goffredo Maria Bettini.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas og József Nagy for PPE-Gruppen om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini og Valentinas Mazuronis for EFDD-Gruppen om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei og Javi López for S&D-Gruppen om den humanitære krise i Irak og Syrien, særlig i forbindelse med IS (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 12.2.2015.


16. Situationen i Yemen (forhandling)

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Yemen (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Georg Mayer, løsgænger, Afzal Khan, Alyn Smith, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios og Neena Gill, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao og Nicola Caputo.

Indlæg af Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. EU-ramme for demokrati, retsstat og grundlæggende retttigheder (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: EU-ramme for demokrati, retsstat og grundlæggende retttigheder (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Daniel Buda for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar og Branislav Škripek.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Péter Niedermüller og Sophia in 't Veld, som stillede to blåt kort-spørgsmål til Branislav Škripek, som besvarede dem, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kazimierz Michał Ujazdowski, og Miltiadis Kyrkos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Frans Timmermans og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Vejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Vejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský og Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Ildikó Gáll-Pelcz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová og Helga Stevens.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Angelika Mlinar, Malin Björk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini og Carlos Coelho, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gilles Lebreton.

(Fortsættelse af forhandlingen: se punkt 20 i protokollen af 11.2.2015)


19. Udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning

Formanden meddelte, at hun fra Formandskonferencen havde modtaget forslag til udnævnelse af medlemmer af Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller med Lignende Virkning, og at det var til rådighed på Europarl.

Frist for ændringsforslag: 11. februar 2015, kl. 21.00.

Afstemning: 12. februar 2015, kl. 11.00.


20. Vejen frem for Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (fortsat forhandling)

(Begyndelsen af forhandlingen: se punkt 18 i protokollen af 11.2.2015)

Talere: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen og Barbara Matera.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki og Ivan Jakovčić.

Talere: Frans Timmermans og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 21.30 og genoptaget kl. 21.40)


21. De interparlamentariske delegationers sammensætning

Efter anmodning fra ECR-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene: Amjad Bashir


22. Adgang til lægemidler i EU (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Adgang til lægemidler i EU (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Matthias Groote for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Diane James, Julie Girling for ECR-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini og Daniel Buda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Giulia Moi og Marek Jurek.

Talere: Christos Stylianides og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 548.169/OJJE).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.20.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik