Index 
Jegyzőkönyv
PDF 307kWORD 231k
2015. február 11., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Terrorizmusellenes intézkedések (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Dokumentumok benyújtása
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 8.Az Európai Tanács 2015. február 12-i ülésének előkészítése (vita)
 9.Szavazások órája
  9.1.Az Izlanddal kötött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.2.A dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatos intézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.3.A dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatos intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.4.A behozatalra vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.5.A kivitelre vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.6.Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.7.Andorrának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.8.A Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.9.Az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.10.Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.11.Szingapúrnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.12.Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.13.Örményországnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.14.Mandátumvizsgálat (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  9.15.A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréje ***I (szavazás)
  9.16.Az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  9.17.Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (szavazás)
  9.18.Terrorizmusellenes intézkedések (szavazás)
  9.19.Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása (szavazás)
  9.20.A feldolgozott élelmiszerekben található húsösszetevők származási országának feltüntetése (szavazás)
  9.21.Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés munkája (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az elnök nyilatkozatai
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 15.Humanitárius válság Irakban és Szíriában, különösen az IS összefüggésében (vita)
 16.A jemeni helyzet (vita)
 17.A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós keret (vita)
 18.A Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépések (vita)
 19.A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése
 20.A Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépések (a vita folytatása)
 21.A parlamentközi küldöttségek tagjai
 22.A gyógyszerekhez való hozzáférés az EU-ban (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.05-kor nyitják meg.

°
° ° °

Felszólal: Emmanouil Glezos kéri, hogy kerüljön sor egy vitára a Németország által Görögországnak fizetendő háborús kárpótlásról.


2. Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (2014/2997(RSP))

A vita időpontja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon és Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas és Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eva Joly és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope és Jørn Dohrmann, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler és Gunnar Hökmark, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló összefoglaló jelentéséről (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Szavazás: 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.17. pont .


3. Terrorizmusellenes intézkedések (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: Terrorizmusellenes intézkedések (2015/2530(RSP))

A vita időpontja: 2015. január 28. (2015.1.28-i jegyzőkönyv, 12. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld és Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat és Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope és Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a terrorizmus elleni intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy és Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev és Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a terrorizmus leküzdését célzó intézkedésekről (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Szavazás: 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 9.18. pont .


4. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- A DEC 3/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 4/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 5/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 6/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 7/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 2/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 1/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A 1/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - Európai Ombudsman (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2/2014. számú előirányzat-átcsoportosításra – BEREC Office (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 9/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 8/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 10/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a Bizottság DEC 54/2014 számú előirányzat-átcsoportosításának jóváhagyásáról.

A költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően az Európai Külügyi Szolgálat tájékoztatta a költségvetési hatóságot a 2014. évi költségvetése 20101. és 3003. sorának átviteléről 2015-re.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság 2015. február 5-i ülésén jóváhagyta a Bizottság által a DEC 1/2015 számú előirányzat-átcsoportosítással kapcsolatban benyújtott tervet.


6. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök polivinilklorid érzékelőiben használt ólom mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. január 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az intézményekre vonatkozó tőkekövetelményekre alkalmazandó szabályozási technikai standardok tekintetében való kiegészítéséről szóló 241/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. január 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a világítási és kijelzővilágítási alkalmazásokban használt kadmium mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. január 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének az intravaszkuláris ultrahangos képalkotó rendszerekben használt higany mentesítése tekintetében, a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. január 30.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete (2015.2.2.) az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet átmeneti rendelkezések tekintetében történő kiegészítéséről (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. február 2.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH


7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelet értelmében a kiskereskedelemben alkalmazandó legjobb környezetvédelmi vezetési gyakorlatot, ágazati környezeti teljesítménymutatókat és kiválósági referenciakövetelményeket megállapító referenciadokumentumról szóló bizottsági határozat (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - határidő: 30/4/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a repülési tesztek tekintetében történő módosításáról (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - határidő: 4/5/2015)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-naftiloxiecetsav, acetoklór, klórpikrin, diflufenikán, flurprimidol, flutolanil és spinozad maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - határidő: 27/3/2015)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a szilícium-dioxidnak (E 551) a poli(vinil-alkohol)-poli(etilénglikol) ojtott kopolimerben (E 1209) való felhasználása tekintetében történő módosításáról (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - határidő: 30/3/2015)
utalva illetékes: ENVI


8. Az Európai Tanács 2015. február 12-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2015. február 12-i ülésének előkészítése (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luděk Niedermayer, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Nuttall, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Kostas Chrysogonos, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Herbert Reul, aki válaszol arra, Jörg Leichtfried, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pavel Telička, Eva Joly és Rolandas Paksas.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Emmanouil Glezos és Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alessandra Mussolini, és Claude Moraes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić és Neoklis Sylikiotis.

Felszólal: Frans Timmermans és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: William (The Earl of) Dartmouth a parlamenti munka szervezéséről.


9.1. Az Izlanddal kötött megállapodásban előírt védintézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Gazdasági Közösség és az Izlandi Köztársaság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0015)


9.2. A dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatos intézkedések ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a WTO Vitarendező Testülete által dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatban elfogadott jelentés után az Unió által hozható intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0016)


9.3. A dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatos intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a dömping- és szubvencióellenes ügyekkel kapcsolatos intézkedések és védintézkedések együttes alkalmazása esetén az Unió által hozható intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0017)


9.4. A behozatalra vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a behozatalra vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0018)


9.5. A kivitelre vonatkozó közös szabályok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0019)


9.6. Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Gabonnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0020)


9.7. Andorrának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Andorrának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0021)


9.8. A Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Seychelle-szigeteknek a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0022)


9.9. Az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Oroszországi Föderációnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0023)


9.10. Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Albániának a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0024)


9.11. Szingapúrnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Szingapúrnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0025)


9.12. Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Marokkónak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0026)


9.13. Örményországnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozása * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés Örményországnak a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló, 1980. évi Hágai Egyezményhez való csatlakozásának elfogadására vonatkozóan, a tagállamok által az Európai Unió érdekében tett nyilatkozatról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0027)


9.14. Mandátumvizsgálat (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a mandátumvizsgálatról [2014/2165(REG)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0028)


9.15. A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréje ***I (szavazás)

Jelentés a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0029)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0029)

Felszólalás

Inés Ayala Sender (előadó) a szavazás előtt.


9.16. Az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és végrehajtási jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0030)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.17. Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról (szavazás)

A vita időpontja: 2014. december 17. (2014.12.17-i jegyzőkönyv, 15. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. február 11. (2015.2.11-i jegyzőkönyv, 3. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0098/2015, B8-0123/2015 és B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0098/2015

Elfogadva (P8_TA(2015)0031)

(Az RC-B8-0123/2015 közös állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.18. Terrorizmusellenes intézkedések (szavazás)

A vita időpontja: 2015. január 28. (2015.1.28-i jegyzőkönyv, 12. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. február 11. (2015.2.11-i jegyzőkönyv, 4. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 és B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0100/2015

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0122/2015

(amely a B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 és B8-0132/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet és Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel és Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki és Kazimierz Michał Ujazdowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas és Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0032)

(A B8-0124/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.19. Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 és B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0099/2015

(amely a B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 és B8-0131/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni és Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk és Vicky Ford, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova és Juan Carlos Girauta Vidal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Michel Reimon és Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo és Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0033)


9.20. A feldolgozott élelmiszerekben található húsösszetevők származási országának feltüntetése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0034)


9.21. Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés munkája (szavazás)

Jelentés az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlés munkájáról [2014/2154(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0035)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Heidi Hautala -jelentés - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan és Bruno Gollnisch

Heidi Hautala -jelentés - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan és Bruno Gollnisch

Heidi Hautala -jelentés - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Heidi Hautala -jelentés - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr és Bruno Gollnisch

Heidi Hautala -jelentés - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Heidi Hautala -jelentés - A8-0003/2015
Seán Kelly

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly és Angel Dzhambazki

Az Egyesült Államok Szenátusának jelentése a CIA által alkalmazott kínzásokról - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly és Angel Dzhambazki

Terrorizmusellenes intézkedések - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch és Angel Dzhambazki

Az Internetirányítási Fórum megbízatásának megújítása - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh és Silvia Costa

A feldolgozott élelmiszerekben található húsösszetevők származási országának feltüntetése - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki és Pilar Ayuso.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.20-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

12. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz egy mai dél-szicíliai hajótörésről, melynek során mintegy száz bevándorló meghalt. Sajnálja ezt az újabb tragédiát, és közli, hogy a Parlament mindent megtesz megismétlődésének elkerülése érdekében.


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Marielle de Sarnez közli, hogy jelen volt, a neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a GUE/NGL és az ECR képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

TRAN bizottság: Stelios Kouloglou

AFCO bizottság: Stelios Kouloglou

Az EU-Albánia stabilizációs és társulási parlamenti bizottságba delegált küldöttségAz EU–Albánia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség : Stelios Kouloglou

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


15. Humanitárius válság Irakban és Szíriában, különösen az IS összefüggésében (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Humanitárius válság Irakban és Szíriában, különösen az IS összefüggésében (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, független, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund és Goffredo Maria Bettini.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról 2015/2559(RSP) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas és József Nagy, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei és Javi López, a(z) S&D képviselőcsoport nevében az Irakban és Szíriában, különösen az Iszlám Állammal (ISIS) összefüggésben kialakult humanitárius válságról (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.12-i jegyzőkönyv, 4.6. pont .


16. A jemeni helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jemeni helyzet (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, független, Afzal Khan, Alyn Smith, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios és Neena Gill, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao és Nicola Caputo.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


17. A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós keret (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal kapcsolatos uniós keret (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Daniel Buda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar és Branislav Škripek.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Péter Niedermüller és Sophia in 't Veld, aki két kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Branislav Škripek, aki válaszol arra, Cecilia Wikström, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, és Miltiadis Kyrkos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Frans Timmermans és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


18. A Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépések (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépések (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Monika Hohlmeier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský és Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Ildikó Gáll-Pelcz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová és Helga Stevens.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Angelika Mlinar, Malin Björk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini és Carlos Coelho, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton.

(A vita folytatása: lásd 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 20. pont )


19. A feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjainak kinevezése

Az elnök közli, hogy megkapta az Elnökök Értekezletétől a feltételes adómegállapításokkal és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekkel foglalkozó különbizottság tagjaira vonatkozó javaslatokat, melyek rendelkezésre állnak az Europarl honlapon.

A módosítások benyújtásának határideje: 2015. február 11., 21.00.

Szavazás: 2015. február 12., 11.00.


20. A Frontexre és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalra vonatkozó további lépések (a vita folytatása)

(A vita eleje: lásd 2015.2.11-i jegyzőkönyv, 18. pont )

Felszólal: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen és Barbara Matera.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Frans Timmermans és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.

(A 21.30-kor megszakított ülést 21.40-kor folytatják.)


21. A parlamentközi küldöttségek tagjai

A Parlament ay ECR képviselőcsoport kérésére ratifikálja a következő kinevezést:

A Mashreq-országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Amjad Bashir


22. A gyógyszerekhez való hozzáférés az EU-ban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A gyógyszerekhez való hozzáférés az EU-ban (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Jens Gieseke, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Matthias Groote, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Diane James, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini és Daniel Buda.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Giulia Moi és Marek Jurek.

Felszólal: Christos Stylianides és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 548.169/OJJE).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.20-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat