Rodyklė 
Protokolas
PDF 302kWORD 234k
Trečiadienis, 2015 m. vasario 11 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Kovos su terorizmu priemonės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Gauti dokumentai
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 8.Pasirengimas neformaliam valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimui (2015 m. vasario 12 d.) (diskusijos)
 9.Balsuoti skirtas laikas
  
9.1.Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Islandija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.2.Priemonės, susijusios su antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.3.Antidempingo ar subsidijų draudimo priemonių ir apsaugos priemonių bendrasis poveikis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.4.Bendros importo taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.5.Bendros eksporto taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.6.Gabono prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.7.Andoros prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.8.Seišelių prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.9.Rusijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.10.Albanijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.11.Singapūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.12.Maroko prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.13.Armėnijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.14.Įgaliojimų patikrinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
9.15.Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ***I (balsavimas)
  
9.16.ES ir Senegalo tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  
9.17.JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (balsavimas)
  
9.18.Kovos su terorizmu priemonės (balsavimas)
  
9.19.Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)
  
9.20.Perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos, kuri naudojama kaip sudedamoji dalis, kilmės šalies ženklinimas (balsavimas)
  
9.21.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Pirmininkės pareiškimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, susidariusi dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (diskusijos)
 16.Padėtis Jemene (diskusijos)
 17.ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių užtikrinimo sistema (diskusijos)
 18.Tolesnė FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro veikla (diskusijos)
 19.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimas
 20.Tolesnė FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro veikla (diskusijų tęsinys)
 21.Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis
 22.Galimybės gauti vaistų ES (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.

°
° ° °

Kalbėjo Emmanouil Glezos; jis paprašė surengti diskusijas dėl vadinamųjų Vokietijos karo kompensacijų Graikijai.


2. JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2014 m. gruodžio 17 d. ( 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Eva Joly ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu – dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope ir Jørn Dohrmann ECR frakcijos vardu – dėl JAV Senato ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler ir Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu – dėl JAV Senato apibendrinamosios ataskaitos dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Balsavimas: 9.17 punktas.


3. Kovos su terorizmu priemonės (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Kovos su terorizmu priemonės (2015/2530(RSP)).

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. sausio 28 d. ( 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld ir Javier Nart ALDE frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat ir Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope ir Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy ir Viorica Dăncilă S&D frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev ir Arnaud Danjean PPE frakcijos vardu – dėl kovos su terorizmu priemonių (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Balsavimas: 9.18 punktas.


4. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 3/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 4/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 5/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 6/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 7/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 2/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 1/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo 1/2015. Europos ombudsmenas (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo 2/2014. EERRI biuras (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 9/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 8/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo DEC 10/2015. III skirsnis - Komisija (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


5. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją apie Komisijos asignavimų perkėlimo DEC 54/2014 patvirtinimą.

Pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punktą Europos išorės veiksmų tarnyba informavo biudžeto valdymo instituciją apie savo 2014 m. biudžeto 20101 ir 3003 eilučių asignavimų perkėlimą į 2015 m.

Pagal Finansinio reglamento 27 straipsnį 3 dalį per 2015 m. vasario 5 d. posėdį Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pateiktą pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 1/2015.


6. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo in vitro diagnostikos medicinos prietaisų polivinilchlorido jutikliuose išimties (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES III priedo nuostatos dėl kadmio naudojimo apšvietimo įrenginiuose ir vaizduoklių apšvietimo įrenginiuose išimties (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotoji direktyva, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl gyvsidabrio naudojimo intravaskulinėse ultragarsinio vaizdo sistemose išimties (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. sausio 30 d.

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- 2015 02 02 Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo papildomas nuostatomis dėl pereinamojo laikotarpio (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2015 m. vasario 2 d.

Perduota atsakingam komitetui: PECH


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos sprendimas dėl mažmeniniam sektoriui skirto geriausios aplinkosaugos vadybos praktikos, sektoriaus aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių ir pažangos kriterijų informacinio dokumento, parengto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - terminas: 2015 04 30)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 748/2012 nuostatos dėl skrydžio bandymų (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - terminas: 2015 05 04)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2-naftiloksiacto rūgšties, acetochloro, chlorpikrino, diflufenikano, flurprimidolo, flutolanilo ir spinozado liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir V priedai (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - terminas: 2015 03 27)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl silicio dioksido (E 551) naudojimo polivinilo alkoholio polietilenglikolio skiepytajame kopolimere (E 1209) iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - terminas: 2015 03 30)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


8. Pasirengimas neformaliam valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimui (2015 m. vasario 12 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas neformaliam valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimui (2015 m. vasario 12 d.) (2014/2940(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luděk Niedermayer), Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Nuttall), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jörg Leichtfried), nepriklausomas Parlamento narys Harald Vilimsky ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Kostas Chrysogonos (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Herbert Reul, pastarasis į jį atsakė), Jörg Leichtfried (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jan Philipp Albrecht), Andrzej Duda (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė João Ferreira), Bernd Lucke, Pavel Telička (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Pablo Iglesias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pavel Telička), Eva Joly ir Rolandas Paksas.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton), Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Angelika Niebler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bronis Ropė), Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Emmanouil Glezos ir Dimitrios Papadimoulis), Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini) ir Claude Moraes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić ir Neoklis Sylikiotis.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo William (The Earl of) Dartmouth dėl Parlamento darbo organizavimo.


9.1. Apsaugos priemonės, numatytos susitarime su Islandija ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl apsaugos priemonių, numatytų Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0031/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0015).


9.2. Priemonės, susijusios su antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių Sąjunga galėtų imtis PPO ginčų sprendimo tarybai priėmus ataskaitą antidempingo ir apsaugos nuo subsidijavimo klausimais (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0033/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0016).


9.3. Antidempingo ar subsidijų draudimo priemonių ir apsaugos priemonių bendrasis poveikis ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl priemonių, kurių gali imtis Sąjunga, atsižvelgdama į antidempingo ir subsidijų draudimo priemonių bei apsaugos priemonių bendrąjį poveikį (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0032/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0017).


9.4. Bendros importo taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų importo taisyklių (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0040/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0018)


9.5. Bendros eksporto taisyklės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų eksporto taisyklių (kodifikuota redakcija) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrzej Duda (A8-0035/2014).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0019).


9.6. Gabono prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Gabono prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0007/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0020).


9.7. Andoros prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Andoros prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0004/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0021).


9.8. Seišelių prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Seišelių prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0006/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0022).


9.9. Rusijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Rusijos Federacijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0008/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0023).


9.10. Albanijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Albanijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0002/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0024).


9.11. Singapūro prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Singapūro prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0003/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0025).


9.12. Maroko prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Maroko prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0005/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0026).


9.13. Armėnijos prisijungimas prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių pareiškimo siekiant Europos Sąjungos interesų dėl Armėnijos prisijungimo prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų priėmimo [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Heidi Hautala (A8-0009/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0027).


9.14. Įgaliojimų patikrinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl įgaliojimų patikrinimo [2014/2165(REG)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Pavel Svoboda (A8-0013/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2015)0028).


9.15. Keitimasis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl palankesnių sąlygų keistis informacija tarpvalstybiniu lygmeniu apie kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus sudarymo [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0029).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0029).

Kalbėjo:

Inés Ayala Sender (pranešėja) prieš balsavimą.


9.16. ES ir Senegalo tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0010/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0030).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.17. JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų (balsavimas)

Diskusijos vyko 2014 m. gruodžio 17 d. ( 15 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. vasario 11 d. ( 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0098/2015, B8-0123/2015 ir B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0098/2015

Priimta (P8_TA(2015)0031).

(Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos RC-B8-0123/2015 anuliuotas.)


9.18. Kovos su terorizmu priemonės (balsavimas)

Diskusijos vyko 2015 m. sausio 28 d. ( 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų paskelbti 2015 m. vasario 11 d. ( 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ir B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B8-0100/2015

Atmesta.

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0122/2015

(keičia B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 ir B8-0132/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet ir Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE frakcijos vardu;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel ir Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki ir Kazimierz Michał Ujazdowski ECR frakcijos vardu;

Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas ir Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0032).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0124/2015 anuliuotas.)


9.19. Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ir B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0099/2015

(keičia B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 ir B8-0131/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni ir Lara Comi PPE frakcijos vardu;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk ir Vicky Ford ECR frakcijos vardu;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova ir Juan Carlos Girauta Vidal ALDE frakcijos vardu;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu;

Michel Reimon ir Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0033).


9.20. Perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos, kuri naudojama kaip sudedamoji dalis, kilmės šalies ženklinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0034).


9.21. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas (balsavimas)

Pranešimas dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbo [2014/2154(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Charles Goerens (A8-0012/2015).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0035).


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ir Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan ir Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr ir Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Pranešimas: Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Pranešimas: Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly ir Angel Dzhambazki

JAV Senato ataskaita dėl CŽV veikloje naudojamų kankinimų - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly ir Angel Dzhambazki

Kovos su terorizmu priemonės - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch ir Angel Dzhambazki

Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh ir Silvia Costa

Perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos, kuri naudojama kaip sudedamoji dalis, kilmės šalies ženklinimas - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki ir Pilar Ayuso.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.20 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

12. Pirmininkės pareiškimas

Pirmininkė padarė pareiškimą dėl šiandien Sicilijos pietuose nuskendusio laivo ir šimtų žuvusių migrantų. Ji apgailestavo dėl naujos tragedijos ir užtikrino, kad Parlamentas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad tokios tragedijos nebepasikartotų.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Marielle de Sarnez pranešė, kad ji dalyvavo, bet jos pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos GUE/NGL ir ECR frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

TRAN komitetas: Stelios Kouloglou,

AFCO komitetas: Stelios Kouloglou,

Delegacija ES ir Albanijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete: Stelios Kouloglou,

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


15. Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, susidariusi dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, susidariusi dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu , nepriklausoma Parlamento narė, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Edouard Ferrand), Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund ir Goffredo Maria Bettini.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu – dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ 2015/2559(RSP) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu – dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas ir József Nagy PPE frakcijos vardu – dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini ir Valentinas Mazuronis EFDD frakcijos vardu – dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu – dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei ir Javi López S&D frakcijos vardu – dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“ (2015/2559(RSP) (B8-0142/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 4.6 punktas.


16. Padėtis Jemene (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Jemene (2015/2557(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosio įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Georg Mayer , nepriklausomas Parlamento narys, Afzal Khan, Alyn Smith (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios ir Neena Gill (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


17. ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių užtikrinimo sistema (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių užtikrinimo sistema (2015/2558(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Daniel Buda PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar ir Branislav Škripek.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Péter Niedermüller ir Sophia in 't Veld (pateikė du mėlynosios kortelės klausimus Branislav Škripek, pastarasis į juos atsakė), Cecilia Wikström (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Buda), Ulrike Lunacek, Csaba Sógor (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Angel Dzhambazki), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski) ir Miltiadis Kyrkos.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


18. Tolesnė FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro veikla (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tolesnė FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro veikla. (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė William (The Earl of) Dartmouth), Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gianluca Buonanno), Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tomáš Zdechovský ir Doru-Claudian Frunzulică), Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos , nepriklausomas Parlamento narys, Ildikó Gáll-Pelcz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić), Monika Flašíková Beňová ir Helga Stevens.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Angelika Mlinar, Malin Björk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Franz Obermayr), Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini ir Carlos Coelho (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gilles Lebreton).

(Diskusijų tęsinys: 20 punktas)


19. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimas

Pirmininkė pranešė, kad Pirmininkų sueiga pateikė pasiūlymus dėl Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimo, kuriuos galima rasti interneto svetainėje Europarl.

Pakeitimų pateikimo terminas: 2015 m. vasario 11 d. 21 val.

Balsavimas: 2015 m. vasario 12 d. 11 val.


20. Tolesnė FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro veikla (diskusijų tęsinys)

(Diskusijų pradžia: 18 punktas)

Kalbėjo: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kashetu Kyenge), Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Spinelli), Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen ir Barbara Matera.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 21.30 val. ir atnaujintas 21.40 val.)


21. Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis

ECR frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šį paskyrimą:

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis: Amjad Bashir.


22. Galimybės gauti vaistų ES (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Galimybės gauti vaistų ES (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Matthias Groote S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Diane James), Julie Girling ECR frakcijos vardu, José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Cristian-Silviu Bușoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michèle Rivasi), Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michèle Rivasi), Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini ir Daniel Buda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Giulia Moi ir Marek Jurek.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Diskusijos baigtos.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 548.169/OJJE).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.20 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Teisinė informacija - Privatumo politika