Index 
Proces-verbal
PDF 305kWORD 241k
Miercuri, 11 februarie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (propuneri de rezoluție depuse)
 3.Măsurile antiterorism (propuneri de rezoluție depuse)
 4.Depunere de documente
 5.Transferuri de credite
 6.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 7.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 8.Pregătirea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (dezbatere)
 9.Votare
  9.1.Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Măsurile antidumping sau antisubvenții ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Regimul comun aplicabil importurilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Regimul comun aplicabil exporturilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.6.Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.7.Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.8.Aderarea Republicii Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.9.Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.10.Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.11.Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.12.Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.13.Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.14.Verificarea prerogativelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.15.Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***I (vot)
  9.16.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre UE și Republica Senegal *** (vot)
  9.17.Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (vot)
  9.18.Măsurile antiterorism (vot)
  9.19.Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (vot)
  9.20.Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (vot)
  9.21.Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Declarația Președintei
 13.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 14.Componența comisiilor și delegațiilor
 15.Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (dezbatere)
 16.Situația din Yemen (dezbatere)
 17.Cadrul UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)
 18.Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (dezbatere)
 19.Desemnarea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare
 20.Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (continuarea dezbaterii)
 21.Componența delegațiilor interparlamentare
 22.Accesul la medicamente în UE (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.

°
° ° °

A intervenit Emmanouil Glezos, pentru a solicita o dezbatere privind „despăgubirile de război” datorate Greciei de Germania.


2. Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 17 decembrie 2014 (punctul 15 al PV din 17.12.2014).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Birgit Sippel, Tanja Fajon și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld și Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis și Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Rolandas Paksas și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Eva Joly și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0098/2015);

- Charles Tannock, Timothy Kirkhope și Jørn Dohrmann, în numele Grupului ECR, referitoare la raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA 2014/2997(RSP) (B8-0123/2015);

- Monika Hohlmeier, Elmar Brok, Barbara Matera, David McAllister, Daniel Caspary, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Francisco José Millán Mon, Eduard Kukan, Michael Gahler și Gunnar Hökmark, în numele Grupului PPE, referitoare la raportul de sinteză al Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (2014/2997(RSP)) (B8-0133/2015).

Vot: punctul 9.17 al PV din 11.2.2015.


3. Măsurile antiterorism (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Măsurile antiterorism (2015/2530(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 28 ianuarie 2015 (punctul 12 al PV din 28.1.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Ulrike Lunacek și Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0100/2015);

- Sophia in 't Veld și Javier Nart, în numele Grupului ALDE, referitoare la măsurile privind terorismul (2015/2530(RSP)) (B8-0122/2015);

- Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat și Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0124/2015);

- Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0125/2015);

- Timothy Kirkhope și Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0126/2015);

- Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy și Viorica Dăncilă, în numele Grupului S&D, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0127/2015);

- Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Elissavet Vozemberg, Elmar Brok, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Barbara Matera, Daniel Buda, David McAllister, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Andrey Kovatchev, Fernando Ruas, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Emil Radev și Arnaud Danjean, în numele Grupului PPE, referitoare la măsurile de combatere a terorismului (2015/2530(RSP)) (B8-0132/2015).

Vot: punctul 9.18 al PV din 11.2.2015.


4. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de virament de credite DEC 3/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0011/2015 - C8-0016/2015 - 2015/2023(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 4/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0012/2015 - C8-0017/2015 - 2015/2024(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 5/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0013/2015 - C8-0018/2015 - 2015/2025(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 6/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0014/2015 - C8-0019/2015 - 2015/2026(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 7/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0015/2015 - C8-0020/2015 - 2015/2027(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 2/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0010/2015 - C8-0021/2015 - 2015/2022(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 1/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0016/2015 - C8-0022/2015 - 2015/2028(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite 1/2015 - Ombudsmanul European (N8-0017/2015 - C8-0023/2015 - 2015/2029(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. 2/2014 - Oficiul OAREC (N8-0018/2015 - C8-0028/2015 - 2015/2030(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. DEC 9/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0020/2015 - C8-0032/2015 - 2015/2034(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite nr. DEC 8/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0019/2015 - C8-0033/2015 - 2015/2033(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 10/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0021/2015 - C8-0042/2015 - 2015/2046(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 54/2014.

În conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar, Serviciul European de Acțiune Externă a informat autoritatea bugetară cu privire la reportarea creditelor în 2015 din bugetul său pe 2014 – linia bugetară 20101 și linia bugetară 3003.

În conformitate cu dispozițiile articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, cu ocazia reuniunii sale din 5 februarie 2015, proiectul prezentat de Comisia Europeană privind transferul de credite DEC 1/2015.


6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Directiva delegată a Comisei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din senzorii din clorură de polivinil utilizați în dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (C(2015)00328 – 2015/2546(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 ianuarie 2015
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor (C(2015)00361 – 2015/2545(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 30 ianuarie 2015
retrimis fond: ECON

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei III la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru cadmiumul folosit în aplicațiile de iluminare și de iluminat al sistemelor de afișare (C(2015)00383 – 2015/2542(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 ianuarie 2015
retrimis fond: ENVI

- Directiva delegată a Comisiei de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexei IV la Directiva2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru mercurul folosit în sistemele de imagistică cu ultrasunete pentru analiză intravasculară (C(2015)00386 – 2015/2544(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 ianuarie 2015
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei din 2 februarie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește normele specifice (C(2015)00398 – 2015/2547(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 2 februarie 2015
retrimis fond: PECH


7. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Decizia Comisiei cu privire la documentul de referință privind cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanță de mediu și parametrii de excelență pentru sectorul comerțului cu amănuntul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem comunitar de management de mediu și audit (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - termen: 30.4.2015)

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 în ceea ce privește probele în zbor (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - termen: 4.5.2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acidul 2-naftiloxiacetic, acetoclor, cloropicrină, diflufenican, flurprimidol, flutolanil și spinosad din sau de pe anumite produse (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - termen: 27.3.2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește utilizarea dioxidului de siliciu (E 551) în copolimerul grefat de alcool polivinilic și polietilenglicol (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - termen: 30.3.2015)
retrimis fond: ENVI


8. Pregătirea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern (12 februarie 2015) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Luděk Niedermayer, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Nuttall, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky, neafiliat, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Kostas Chrysogonos, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Herbert Reul, care i-a răspuns, Jörg Leichtfried, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pavel Telička, Eva Joly și Rolandas Paksas.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Richard Sulík, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Emmanouil Glezos și Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini și Claude Moraes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić și Neoklis Sylikiotis.

Au intervenit: Frans Timmermans și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit William (The Earl of) Dartmouth privind organizarea lucrărilor parlamentare.


9.1. Măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul cu Islanda ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de salvgardare prevăzute de Acordul dintre Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda (text codificat) [COM(2014)0308 - C8-0011/2014 - 2014/0160(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0031/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0015)


9.2. Măsurile antidumping sau antisubvenții ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate lua ca urmare a unui raport adoptat de Organul de soluționare a litigiilor al OMC privind măsurile antidumping sau antisubvenții (text codificat) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0016)


9.3. Efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile pe care Uniunea le poate adopta în ceea ce privește efectul combinat al măsurilor antidumping sau antisubvenții și al măsurilor de salvgardare (text codificat) [COM(2014)0318 - C8-0016/2014 - 2014/0164(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0032/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0017)


9.4. Regimul comun aplicabil importurilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor (text codificat) [COM(2014)0321 - C8-0012/2014 - 2014/0166(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0040/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0018)


9.5. Regimul comun aplicabil exporturilor ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor (text codificat) [COM(2014)0322 - C8-0013/2014- 2014/0167(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Andrzej Duda (A8-0035/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0019)


9.6. Aderarea Gabonului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Gabonului la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0904 - 2011/0441(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0007/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0020)


9.7. Aderarea Andorei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Andorrei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0908 - 2011/0443(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0004/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0021)


9.8. Aderarea Republicii Seychelles la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Seychelles la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0909 - 2011/0444(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0006/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0022)


9.9. Aderarea Rusiei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Federației Ruse la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0911 - 2011/0447(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0008/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0023)


9.10. Aderarea Albaniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Albania la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0912 - 2011/0448(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0002/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0024)


9.11. Aderarea Singaporelui la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Republicii Singapore la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0915 - 2011/0450(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0003/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0025)


9.12. Aderarea Marocului la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Regatului Maroc la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0916 - 2011/0451(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0005/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0026)


9.13. Aderarea Armeniei la Convenţia de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind declarația de acceptare de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a aderării Armeniei la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii [COM(2011)0917 - 2011/0452(NLE)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Heidi Hautala (A8-0009/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0027)


9.14. Verificarea prerogativelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la verificarea prerogativelor [2014/2165(REG)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Pavel Svoboda (A8-0013/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0028)


9.15. Schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră [COM(2014)0476 - C8-0113/2014 - 2014/0218(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Inés Ayala Sender (A8-0001/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0029)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0029)

Intervenții

Inés Ayala Sender (raportoare) înaintea votului.


9.16. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil dintre UE și Republica Senegal *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între Uniunea Europeană și Republica Senegal și a protocolului de punere în aplicare a acordului respectiv [12812/2014 - C8-0276/2014 - 2014/0238(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0010/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0030)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.17. Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA (vot)

Dezbaterea a avut loc la 17 decembrie 2014 (punctul 15 al PV din 17.12.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 11 februarie 2015 (punctul 3 al PV din 11.2.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0098/2015, B8-0123/2015 și B8-0133/2015 (2014/2997(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0098/2015

Adoptat (P8_TA(2015)0031)

(Propunerea comună de rezoluție RC-B8-0123/2015 a devenit caducă.)


9.18. Măsurile antiterorism (vot)

Dezbaterea a avut loc la 28 ianuarie 2015 (punctul 12 al PV din 28.1.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 11 februarie 2015 (punctul 4 al PV din 11.2.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0100/2015, B8-0122/2015, B8-0124/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 și B8-0132/2015 (2015/2530(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0100/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0122/2015

(care înlocuiește B8-0122/2015, B8-0125/2015, B8-0126/2015, B8-0127/2015 și B8-0132/2015):

depusă de următorii deputați:

Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Andrej Plenković, Arnaud Danjean, David McAllister, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Michael Gahler, Tunne Kelam, Gunnar Hökmark, Daniel Caspary, Dubravka Šuica, Monica Macovei, Davor Ivo Stier, Fernando Ruas, Emil Radev, Barbara Matera, Claude Rolin, József Nagy, Monika Hohlmeier, Tomáš Zdechovský, Traian Ungureanu, Lara Comi, Daniel Buda, Ivo Belet și Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE;

Jörg Leichtfried, Birgit Sippel și Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D;

Timothy Kirkhope, Charles Tannock, Helga Stevens, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki și Kazimierz Michał Ujazdowski, în numele Grupului ECR;

Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas și Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0032)

(Propunerea de rezoluție B8-0124/2015 a devenit caducă.)


9.19. Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 și B8-0131/2015 (2015/2526(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0099/2015

(care înlocuiește B8-0099/2015, B8-0121/2015, B8-0130/2015 și B8-0131/2015):

depusă de următorii deputați:

Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni și Lara Comi, în numele Grupului PPE;

Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Miroslav Poche, Sorin Moisă, Nicola Danti, Eider Gardiazabal Rubial, Flavio Zanonato, Nicola Caputo și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D;

Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef Gróbarczyk și Vicky Ford, în numele Grupului ECR;

Kaja Kallas, Dita Charanzová, Pavel Telička, Marietje Schaake, Filiz Hyusmenova și Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE;

Cornelia Ernst, Marisa Matias, Curzio Maltese, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

Michel Reimon și Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE;

David Borrelli, Dario Tamburrano, Marco Zullo și Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0033)


9.20. Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate (vot)

Propunere de rezoluție B8-0097/2015 (2014/2875(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0034)


9.21. Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (vot)

Raport referitor la lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE [2014/2154(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Charles Goerens (A8-0012/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0035)


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Heidi Hautala - A8-0007/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan și Bruno Gollnisch

Raport Heidi Hautala - A8-0004/2015
Matt Carthy, Daniel Hannan și Bruno Gollnisch

Raport Heidi Hautala - A8-0006/2015
Bruno Gollnisch

Raport Heidi Hautala - A8-0008/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr și Bruno Gollnisch

Raport Heidi Hautala - A8-0002/2015
Bruno Gollnisch

Raport Heidi Hautala - A8-0003/2015
Seán Kelly

Raport Inés Ayala Sender - A8-0001/2015
Brian Hayes, Michela Giuffrida, Jørn Dohrmann, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Bruno Gollnisch, Richard Corbett, Seán Kelly și Angel Dzhambazki

Raportul Senatului SUA privind utilizarea torturii de către CIA - (2014/2997(RSP)) - B8-0098/2015
Michela Giuffrida, Takis Hadjigeorgiou, Martin Sonneborn, Neena Gill, Stanislav Polčák, Ryszard Czarnecki, Angelika Mlinar, Peter Jahr, Matt Carthy, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly și Angel Dzhambazki

Măsurile antiterorism - (2015/2530(RSP)) - RC-B8-0122/2015
Michela Giuffrida, Igor Šoltes, Angelika Mlinar, Caterina Chinnici, Tomáš Zdechovský, Daniel Hannan, Doru-Claudian Frunzulică, Bruno Gollnisch și Angel Dzhambazki

Reînnoirea mandatului Forumului pentru guvernanța internetului - (2015/2526(RSP)) - RC-B8-0099/2015
Neena Gill, Michela Giuffrida, Caterina Chinnici, Jean-François Jalkh și Silvia Costa

Indicarea pe etichetă a țării de origine a ingredientelor din carne folosite în alimentele prelucrate - (2014/2875(RSP)) - B8-0097/2015
Michela Giuffrida, Neena Gill, Brian Hayes, Massimo Paolucci, Stanislav Polčák, Bronis Ropė, Jørn Dohrmann, Jiří Pospíšil, Markus Pieper, Sven Schulze, Daniel Buda, Ian Duncan, Franc Bogovič, Caterina Chinnici, Matt Carthy, Igor Šoltes, Peter Jahr, Tomáš Zdechovský, Anna Maria Corazza Bildt, Indrek Tarand, Angel Dzhambazki și Pilar Ayuso.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.20, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

12. Declarația Președintei

Președinta a făcut o declarație referitoare la naufragiul unei ambarcațiuni, survenit astăzi în sudul Siciliei și în care sute de emigranți și-au pierdut viața. Președinta a deplâns această nouă tragedie și a dat asigurări că Parlamentul se angajează pentru a face tot posibilul ca astfel de tragedii să nu se mai reproducă.


13. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Marielle de Sarnez a anunțat că a fost prezentă, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


14. Componența comisiilor și delegațiilor

Președinta a primit din partea Grupului GUE/NGL și a Grupului ECR următoarele cereri de numire:

TRAN: Stelios Kouloglou

AFCO: Stelios Kouloglou

Delegația la Comisia parlamentară de stabilizare și de asociere UE-Albania: Stelios Kouloglou

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


15. Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (2015/2559(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Marie-Christine Arnautu, neafiliată, Tunne Kelam, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Fernando Maura Barandiarán, Sabine Lösing, Barbara Lochbihler, Mara Bizzotto, Francisco José Millán Mon, Josef Weidenholzer, David Campbell Bannerman, Marielle de Sarnez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Edouard Ferrand, Marisa Matias, Bodil Valero, Lorenzo Cesa, Ana Gomes, Jan Zahradil, Pavel Telička, Takis Hadjigeorgiou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Elena Valenciano, Branislav Škripek, Miloslav Ransdorf, Stanislav Polčák, Afzal Khan, Angel Dzhambazki, Cornelia Ernst, Eduard Kukan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Gilles Pargneaux, Ramona Nicole Mănescu, Arne Lietz, Francisco Assis, Eugen Freund și Goffredo Maria Bettini.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Urmas Paet, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, László Tőkés, Nicola Caputo și Ivan Jakovčić.

A intervenit Christos Stylianides.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Charles Tannock, David Campbell Bannerman, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP)) (B8-0136/2015);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová și Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP)) (B8-0137/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Philippe Juvin, Fernando Ruas și József Nagy, în numele Grupului PPE, referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP)) (B8-0138/2015);

- Alyn Smith, Barbara Lochbihler și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic (2015/2559(RSP)) (B8-0139/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Agea, Tiziana Beghin, Piernicola Pedicini și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP)) (B8-0140/2015);

- Javier Couso Permuy, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa și Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP)) (B8-0141/2015);

- Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Marlene Mizzi, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei și Javi López, în numele Grupului S&Dreferitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului islamic (2015/2559(RSP)) (B8-0142/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 12.2.2015.


16. Situația din Yemen (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Yemen (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, neafiliat, Afzal Khan, Alyn Smith, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios și Neena Gill, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao și Nicola Caputo.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Cadrul UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Cadrul UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (2015/2558(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Daniel Buda, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar și Branislav Škripek.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Péter Niedermüller și Sophia in 't Veld, pentru a adresa două întrebări în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Branislav Škripek, care a răspuns, Cecilia Wikström, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Buda, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Fernando Maura Barandiarán, Benedek Jávor, Artis Pabriks, Caterina Chinnici, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Monica Macovei, Péter Niedermüller, Izaskun Bilbao Barandica, Josef Weidenholzer, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, și Miltiadis Kyrkos.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Gerard Batten, Kinga Gál și Monika Flašíková Beňová.

Au intervenit: Frans Timmermans și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (2015/2527(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Claude Moraes, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský și Doru-Claudian Frunzulică, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Ildikó Gáll-Pelcz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Monika Flašíková Beňová și Helga Stevens.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Angelika Mlinar, Malin Björk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Judith Sargentini, Laura Ferrara, Konstantinos Papadakis, Elissavet Vozemberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Filiz Hyusmenova, Tania González Peñas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Franz Obermayr, Karima Delli, Diane James, Matteo Salvini și Carlos Coelho, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton.

(Continuarea dezbaterii: a se vedea punctul 20 al PV din 11.2.2015)


19. Desemnarea membrilor Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

Președinta a făcut cunoscut că a primit din partea Conferinței președinților propunerile de desemnări în cadrul Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare, acestea fiind disponibile pe Europarl.

Termen de depunere a amendamentelor: 11 februarie 2015, ora 21.00.

Vot: 12 februarie 2015, ora 11.00.


20. Viitorul agenției Frontex și al Biroului European de Sprijin pentru Azil (continuarea dezbaterii)

(Începutul dezbaterii: a se vedea punctul 18 al PV din 11.2.2015)

Au intervenit: Miltiadis Kyrkos, Ruža Tomašić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Gerard Batten, Vicky Maeijer, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kashetu Kyenge, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Karol Karski, Gerolf Annemans, Mariya Gabriel, Alfred Sant, Ulrike Trebesius, Franz Obermayr, Barbara Kudrycka, Bogusław Liberadzki, Ryszard Czarnecki, Udo Voigt, Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Marcus Pretzell, Tomáš Zdechovský, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt, Emilian Pavel, Salvatore Domenico Pogliese, Elly Schlein, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Barbara Spinelli, Michał Boni, Marijana Petir, Milan Zver, Bendt Bendtsen și Barbara Matera.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: József Nagy, Pina Picierno, Notis Marias, José Inácio Faria, Josu Juaristi Abaunz, Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Angel Dzhambazki și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Frans Timmermans și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința, suspendată la 21.30, a fost reluată la 21.40.)


21. Componența delegațiilor interparlamentare

La solicitarea Grupului ECR, Parlamentul a ratificat următoarea numire:

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek: Amjad Bashir


22. Accesul la medicamente în UE (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Accesul la medicamente în UE (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Matthias Groote, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Diane James, Julie Girling, în numele Grupului ECR, José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini și Daniel Buda.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Giulia Moi și Marek Jurek.

Au intervenit: Christos Stylianides și Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 548.169/OJJE).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.20.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate