Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. februar 2015 - Strasbourg

2. Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn på internettet (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Monika Hohlmeier for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Diane Dodds, løsgænger, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alessandra Mussolini, Barbara Kappel og Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Biljana Borzan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao og Anna Záborská.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: mødeperioden marts I 2015.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik