Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg

2. Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunta (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, sitoutumaton Diane Dodds, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Barbara Kappel ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Biljana Borzan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao ja Anna Záborská.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuun 2015 I istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö