Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 februarie 2015 - Strasbourg

2. Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Combaterea abuzului sexual al copiilor pe internet (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Diane Dodds, neafiliată, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini, Barbara Kappel și Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Biljana Borzan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao și Anna Záborská.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: ședință plenară martie I 2015.

Notă juridică - Politica de confidențialitate