Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2561(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0144/2015

Συζήτηση :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0036

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - Στρασβούργο

3.1. Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 και B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Οι Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer και Maurice Ponga παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος


Παρεμβαίνουν οι Jiří Pospíšil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francesc Gambús και Claudia Tapardel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Νότης Μαριάς, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić και José Inácio Faria.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου