Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2550(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0143/2015

Debatter :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.2

Antagna texter :

P8_TA(2015)0037

Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

3.2. Saudiarabien: fallet Raif Badawi
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 och B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy och Josef Weidenholzer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, och Cristian Dan Preda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella och Ulrike Lunacek.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 12.2.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy