Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. februar 2015 - Strasbourg

3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 10.2.2015).


3.1. Burundi: Bob Rugurikas tilfælde

Forslag til beslutning B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 og B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer og Maurice Ponga forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand


Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Nicola Caputo for S&D-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Francesc Gambús og Claudia Tapardel.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić og José Inácio Faria.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 12.2.2015.


3.2. Saudi-Arabien: Raif Badawis tilfælde

Forslag til beslutning B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 og B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, og Cristian Dan Preda forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Alyn Smith for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly og Elena Valenciano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marc Tarabella og Ulrike Lunacek.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.2 i protokollen af 12.2.2015.


3.3. Massegrave med forsvundne personer fra Ashia i Ornithi i den besatte del af Cypern

Forslag til beslutning B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 og B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer og Eleni Theocharous forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Lefteris Christoforou for PPE-Gruppen, Demetris Papadakis for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand, løsgænger, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver og Lampros Fountoulis.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 12.2.2015.

°
° ° °

Indlæg af Eleonora Forenza om de 300 omkomne personer ud for Lampedusa.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik