Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. február 12., Csütörtök - Strasbourg

3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2015.2.10-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


3.1. Burundi: Bob Rugurika ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 és B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer és Maurice Ponga előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök


Felszólal: Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Francesc Gambús és Claudia Tapardel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić és José Inácio Faria.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.12-i jegyzőkönyv, 4.1. pont .


3.2. Szaúd-Arábia: Ráif Badavi ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 és B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy és Josef Weidenholzer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, és Cristian Dan Preda előterjesztik az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly és Elena Valenciano.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marc Tarabella és Ulrike Lunacek.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.2.12-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


3.3. Az Ashiából eltűnt személyek tömegsírjai Ornithi faluban, Ciprus megszállt részén

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 és B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer és Eleni Theocharous előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Lefteris Christoforou, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Demetris Papadakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, független, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver és Lampros Fountoulis.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015. február 12.

°
° ° °

Felszólal: Eleonora Forenza a Lampedusa közelében tegnap elhunyt 300 emberről.

A Parlament egyperces csendet tart.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat