Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

3. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 10.2.2015.)


3.1. Burundi: fallet Bob Rugurika

Resolutionsförslag B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 och B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer och Maurice Ponga redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Francesc Gambús och Claudia Tapardel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić och José Inácio Faria.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 12.2.2015.


3.2. Saudiarabien: fallet Raif Badawi

Resolutionsförslag B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 och B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy och Josef Weidenholzer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivo Vajgl, och Cristian Dan Preda redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tunne Kelam för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly och Elena Valenciano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marc Tarabella och Ulrike Lunacek.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 12.2.2015.


3.3. Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern

Resolutionsförslag B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer och Eleni Theocharous redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Lefteris Christoforou för PPE-gruppen, Demetris Papadakis för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand, grupplös, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver och Lampros Fountoulis.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 12.2.2015.

Talare: Eleonora Forenza yttrade sig om det fakutm att 300 personer hade mist livet dagen före utanför Lampedusas kust.

Parlamentet höll en tyst minut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy