Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2561(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0144/2015

Viták :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Szavazatok :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0036

Jegyzőkönyv
2015. február 12., Csütörtök - Strasbourg

4.1. Burundi: Bob Rugurika ügye (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 és B8-0163/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0144/2015

(amely a B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 és B8-0163/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev és Monica Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan és Hugues Bayet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels és Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Judith Sargentini, Davor Škrlec és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato és Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0036)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat