Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2550(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0143/2015

Debates :

PV 12/02/2015 - 3.2
CRE 12/02/2015 - 3.2

Balsojumi :

PV 12/02/2015 - 4.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0037

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris - Strasbūra

4.2. Saūda Arābija — Raif Badawi lieta (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 un B8-0162/2015.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0143/2015

(aizstāj B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 un B8-0158/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli un Brando Benifei S&D grupas vārdā,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch un Branislav Škripek ECR grupas vārdā,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini un Tamás Meszerics Verts/ALE grupas vārdā,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano un Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0037).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0162/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā uzstājās pirms balsošanas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika