Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2551(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0150/2015

Debatter :

PV 12/02/2015 - 3.3
CRE 12/02/2015 - 3.3

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.3

Antagna texter :

P8_TA(2015)0038

Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

4.3. Massgravar med de saknade personerna från Ashia i Ornithi i den ockuperade delen av Cypern (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0150/2015

(ersätter B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 och B8-0161/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev och Monica Macovei för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill och Biljana Borzan för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski och Branislav Škripek för ECR-gruppen,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec och Ernest Maragall för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara och Eleonora Evi för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0038)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy