Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. februar 2015 - Strasbourg

4.4. Nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til afgørelse, stillet af Formandskonferencen i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 197, om nedsættelse af et særligt udvalg om skatteaftaler og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning og fastsættelse af dets sagsområder, medlemstal og funktionsperiode (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2015)0039)

Indlæg

Philippe Lamberts om den procedure, der var blevet fulgt ved nedsættelsen af det særlige udvalg (formanden mindede om Formandskonferencens beføjelser i den forbindelse).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik