Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg

4.4. Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettaminen (äänestys)
CRE

Puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 197 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä ehdotus päätökseksi veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0039)

Puheenvuoro:

Philippe Lamberts menettelystä erityisvaliokunnan asettamiseksi (puhemies muistutti puheenjohtajakokouksen toimivallasta asiassa).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö