Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 februarie 2015 - Strasbourg

4.4. Înființarea unei comisii speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)
CRE

Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolul 197 din Regulamentul de procedură de Conferința președinților, privind constituirea și stabilirea atribuțiilor, componenței numerice și a duratei mandatului Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2015)0039)

Intervenție

Philippe Lamberts, referitor la procedura urmată pentru înființarea comisiei speciale (Președintele a reamintit atribuțiile Conferinței președinților în acest sens).

Notă juridică - Politica de confidențialitate