Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

4.4. Inrättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (omröstning)
CRE

Förslag till beslut, framlagt av talmanskonferensen, i enlighet med artikel 197 i arbetsordningen, om irättande av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt och fastställande av dess behörighetsområden, sammansättning och mandatperiod (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0039)

Inlägg

Philippe Lamberts yttrade sig om det förfarande som använts vid inrättandet av de särskilda utskottet. (Talmannen påminde om talmanskonferensens behörighet på detta område.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy