Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2559(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0136/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0040

Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - Strasbourg

4.6. Erityisesti IS-järjestöön liittyvä humanitaarinen kriisi Irakissa ja Syyriassa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 ja B8-0142/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0136/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 ja B8-0142/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi ja József Nagy PPE-ryhmän puolesta

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár ja Doru-Claudian Frunzulică S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, David Campbell Bannerman ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán ja José Inácio Faria ALDE-ryhmän puolesta

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis ja Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Jonathan Arnott käytti puheenvuoron äänestysten jälkeen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö