Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0136/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0040

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. vasario 12 d. - Strasbūras

4.6. Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, susidariusi dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 ir B8-0142/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0136/2015

(keičia B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 ir B8-0142/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi ir József Nagy PPE frakcijos vardu,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán ir José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0040).

°
° ° °

Kalbėjo Jonathan Arnott po balsavimo.

Teisinė informacija - Privatumo politika