Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0136/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0040

Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

4.6. Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 och B8-0142/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0136/2015

(ersätter B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 och B8-0142/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi och József Nagy för PPE-gruppen,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár och Doru-Claudian Frunzulică för S&D-gruppen,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán och José Inácio Faria för ALDE-gruppen,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Talare: Jonathan Arnott efter omröstningen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy