Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 12 februari 2015 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr och Seán Kelly.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy