Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 12 февруари 2015 г. - Страсбург

8. Решения относно някои документи

Съгласно решение на Председателския съвет от 5 февруари 2015 г.

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 45 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Реформата на избирателното право в Европейския съюз (2015/2035(INL))


Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия AFCO

- Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (2015/2041(INI))
(подпомагаща: ENVI, JURI, CONT)

- Процедури и практики във връзка с изслушванията на членовете на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г. (2015/2040(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

комисия AFET (асоциирана комисия)

- Отражението на промените в европейските пазари в областта на отбраната върху капацитета за сигурност и отбрана в Европа (2015/2037(INI))
(подпомагаща: ITRE, IMCO) (асоциирани комисии)

комисия AFET

- Стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия (2015/2036(INI))

комисия CULT

- Проследяване на прилагането на процеса от Болоня (2015/2039(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия DEVE

- Финансиране на развитието (2015/2044(INI))
(подпомагаща: BUDG)

комисия EMPL

- Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ – 2013 година (2015/2042(INI))
(подпомагаща: BUDG, ECON)

комисия INTA

- Прилагане на препоръките на Парламента от 2010 г. относно социалните и екологичните стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност (2015/2038(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 108 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (2014/2228(INI))
(подпомагаща: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Сезиране на комисии

комисия FEMM

- Настоящата политическа ситуация в Афганистан (2014/2230(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

- Предизвикателства, свързани със сигурността в региона на Близкия изток и Северна Африка, и перспективи за политическа стабилност (2014/2229(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM

- Европейски фонд за стратегически инвестиции (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

комисия DEVE

- Външното отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите върху публично-частните инициативи в държавите извън ЕС (2014/2233(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: INTA
подпомагаща: DEVE

- Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) (2014/2254(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

комисия FEMM

- Политиката на сближаване и маргинализираните общности (2014/2247(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагаща: FEMM, EMPL

- Инвестиране в работни места и растеж: насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Съюза (2014/2245(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

- Безопасно използване в гражданската авиация на дистанционно управляеми летателни системи (RPAS), обичайно познати като безпилотни летателни апарати (UAV) (2014/2243(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
подпомагаща: ITRE, LIBE

Доклад по собствена инициатива (член 99 от Правилника за дейността)
- Междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (2015/2043(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: LIBE
подпомагаща: BUDG, JURI, CONT

Правна информация - Политика за поверителност