Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 12. února 2015 - Štrasburk

8. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. února 2015

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Reforma volebního práva Evropské unie (2015/2035(INL))


Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU (2015/2041(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, CONT)

- Postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů: poučení z postupu v roce 2014 (2015/2040(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

výbor AFET (přidružený výbor)

- Dopad rozvoje evropských obranných trhů na bezpečnost a obranyschopnost v Evropě (2015/2037(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO) (přidružené výbory)

výbor AFET

- Strategická vojenská situace v oblasti Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (2015/2036(INI))

výbor CULT

- Sledování provádění boloňského procesu (2015/2039(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor DEVE

- Financování rozvoje (2015/2044(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor EMPL

- Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress v roce 2013 (2015/2042(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON)

výbor INTA

- Provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků (2015/2038(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 108 jednacího řádu)

výbor INTA

- Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (2014/2228(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Postoupení výborům

výbor FEMM

- Současná politická situace v Afghánistánu (2014/2230(INI))
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na politickou stabilitu (2014/2229(INI))
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Evropský fond pro strategické investice (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

výbor DEVE

- Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU (2014/2233(INI))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE

- Situace v oblasti základních práv v Evropské unii (2013–2014) (2014/2254(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

výbor FEMM

- Politika soudržnosti a marginalizované komunity (2014/2247(INI))
předáno příslušný výbor: REGI
stanovisko: FEMM, EMPL

- Investice do pracovních příležitostí a růstu: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (2014/2245(INI))
předáno příslušný výbor: REGI
stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

výbor LIBE

- Bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), běžně známých jako bezpilotních leteckých prostředků, v oblasti civilního letectví (2014/2243(INI))
předáno příslušný výbor: TRAN
stanovisko: ITRE, LIBE

Zpráva z vlastního podnětu (článek 99 jednacího řádu)
- Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (2015/2043(INI))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI, CONT

Právní upozornění - Ochrana soukromí