Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 12. februar 2015 - Strasbourg

8. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Efter Formandskonferencens afgørelse af 5. februar 2015

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 45)

AFCO

- Reform af valgloven i Den Europæiske Union (2015/2035(INL))


Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

AFCO

- Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI))
(rådg.udv.: ENVI, JURI, CONT)

- Procedurer og praksis i forbindelse med kommissærhøringer, erfaringer fra 2014 (2015/2040(INI))
(rådg.udv.: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET (associeret udvalg)

- Konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa (2015/2037(INI))
(rådg.udv.: ITRE, IMCO) (procedure med associerede udvalg)

AFET

- Den strategiske militære situation i Sortehavsområdet som følge af Ruslands ulovlige annektering af Krim (2015/2036(INI))

CULT

- Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (2015/2039(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

DEVE

- Udviklingsfinansiering (2015/2044(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

EMPL

- Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress – 2013 (2015/2042(INI))
(rådg.udv.: BUDG, ECON)

INTA

- Gennemførelse af Parlamentets henstillinger af 2010 om sociale og miljømæssige standarder, menneskerettigheder og virksomhedernes sociale ansvar (2015/2038(INI))
(rådg.udv.: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 108)

INTA

- Henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) (2014/2228(INI))
(rådg.udv.: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Udvalgshenvisninger

FEMM

- Den aktuelle politiske situation i Afghanistan (2014/2230(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: FEMM

- De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet (2014/2229(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: FEMM

- Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE

- Den eksterne indvirkning af EU's handels- og investeringspolitik på offentlig-private initiativer i tredjelande (2014/2233(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: DEVE

- Situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2013-2014) (2014/2254(INI))
henvist til: kor.udv.: LIBE
rådg.udv.: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM

- Samhørighedspolitikken og marginaliserede samfundsgrupper (2014/2247(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: FEMM, EMPL

- Investering i job og vækst: fremme af økonomisk, social og territorial samhørighed i Unionen (2014/2245(INI))
henvist til: kor.udv.: REGI
rådg.udv.: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE

- Sikker anvendelse af fjernstyrede luftfartøjssystemer (RPAS), almindeligt kendt som ubemandede luftfartøjer (UAV'er), inden for civil luftfart (2014/2243(INI))
henvist til: kor.udv.: TRAN
rådg.udv.: ITRE, LIBE

Initiativbetækning (forretningsordenens artikel 99)

- Interrimbetænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (2015/2043(INI))
henvist til kor. udv. LIBE
rådg.udv.: BUDG, JURI, CONT

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik