Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 12. veebruar 2015 - Strasbourg

8. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Esimeeste konverentsi 5. veebruari 2015. aasta otsuse alusel

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 45)

AFCO-komisjon

- Valimisi puudutava õiguse reformimine Euroopa Liidus (2015/2035(INL))


Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

AFCO-komisjon

- ELi institutsioonide läbipaistvus, vastutus ja usaldusväärsus (2015/2041(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, JURI, CONT)

- Volinike kuulamistega seotud menetlused ja tavad ning 2014. aastal saadud kogemused (2015/2040(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET-komisjon (kaasatud komisjon)

- Euroopa kaitseturgudel ilmnevate suundumuste mõju Euroopa julgeoleku- ja kaitsevõimele (2015/2037(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, IMCO) (kaasatud komisjonid)

AFET-komisjon

- Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (2015/2036(INI))

CULT-komisjon

- Bologna protsessi rakendamise järelmeetmed (2015/2039(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

DEVE-komisjon

- Arengu rahastamine (2015/2044(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG)

EMPL-komisjon

- Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” rakendamine - 2013 (2015/2042(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, ECON)

INTA-komisjon

- Euroopa Parlamendi 2010. aasta soovituste rakendamine seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega (2015/2038(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

INTA-komisjon

- Soovitused Euroopa Komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks (2014/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

FEMM-komisjon

- Praegune poliitiline olukord Afganistanis (2014/2230(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna julgeolekuprobleemid ja poliitilise stabiilsuse väljavaated (2014/2229(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM

- Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE-komisjon

- ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika mõju avaliku ja erasektori algatustele väljaspool ELi asuvates riikides (2014/2233(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE

- Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2013–2014) (2014/2254(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM-komisjon

- Ühtekuuluvuspoliitika ja marginaliseerunud kogukonnad (2014/2247(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL

- Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu: majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine liidus (2014/2245(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: REGI
nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE-komisjon

- Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide ehk RPA-süsteemide (mida üldiselt tuntakse mehitamata õhusõidukite (UA) nime all) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (2014/2243(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: ITRE, LIBE

Algatusraport (kodukorra artikkel 99)
- Vaheraport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Prokuratuuri asutamise kohta (2015/2043(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile LIBE
nõuandvad komisjonid: BUDG, JURI, CONT

Õigusteave - Privaatsuspoliitika