Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 12 februari 2015 - Straatsburg

8. Besluiten inzake bepaalde documenten

Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 5 februari 2015

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 45 van het Reglement)

Commissie AFCO

- De hervorming van de kieswet van de Europese Unie (2015/2035(INL))


Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (2015/2041(INI))
(advies: ENVI, JURI, CONT)

- Procedures en praktijken met betrekking tot de hoorzittingen met de commissarissen, conclusies over de procedure van 2014 (2015/2040(INI))
(advies: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

Commissie AFET (medeverantwoordelijke commissie)

- De impact van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten op de veiligheid en de defensiecapaciteiten in Europa (2015/2037(INI))
(advies: ITRE, IMCO) (medeverantwoordelijke commissies)

Commissie AFET

- De strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland (2015/2036(INI))

Commissie CULT

- Follow-up van de implementatie van het Bologna-proces (2015/2039(INI))
(advies: EMPL)

Commissie DEVE

- Financiële middelen voor ontwikkeling (2015/2044(INI))
(advies: BUDG)

Commissie EMPL

- Uitvoering van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit – 2013 (2015/2042(INI))
(advies: BUDG, ECON)

Commissie INTA

- Uitvoering van de aanbevelingen van 2010 van het Europees Parlement over de sociale en milieunormen, de mensenrechten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (2015/2038(INI))
(advies: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 108 van het Reglement)

Commissie INTA

- Aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het transatlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (2014/2228(INI))
(advies: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Aanwijzing commissies

Commissie FEMM

- De huidige politieke situatie in Afghanistan (2014/2230(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: FEMM

- De uitdagingen op het gebied van veiligheid in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en de vooruitzichten voor politieke stabiliteit (2014/2229(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: FEMM

- Europees Fonds voor strategische investeringen (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

Commissie DEVE

- De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private partnerschappen in landen buiten de EU (2014/2233(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE

- De situatie van de grondrechten in de Europese Unie (2013-2014) (2014/2254(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

Commissie FEMM

- Cohesiebeleid en gemarginaliseerde gemeenschappen (2014/2247(INI))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: FEMM, EMPL

- Investeringen ter bevordering van banen en groei: bevordering van de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie (2014/2245(INI))
verwezen naar ten principale: REGI
advies: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

Commissie LIBE

- Veilig gebruik van systemen van op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS), algemeen bekend als onbemande luchtvaartuigen (UAV), op het gebied van burgerluchtvaart (2014/2243(INI))
verwezen naar ten principale: TRAN
advies: ITRE, LIBE

Initiatiefverslag (artikel 99 van het Reglement)
- Tussentijds verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (2015/2043(INI))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: BUDG, JURI, CONT

Juridische mededeling - Privacybeleid