Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 lutego 2015 r. - Strasburg

8. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 5 lutego 2015 r.

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 45 Regulaminu)

komisja AFCO

- Reforma ordynacji wyborczej w Unii Europejskiej (2015/2035(INL))


Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja AFCO

- Rozliczalność, przejrzystość i rzetelność w instytucjach UE (2015/2041(INI))
(opinia: ENVI, JURI, CONT)

- Procedury i praktyki dotyczące przesłuchań komisarzy - wnioski na przyszłość wynikające z przebiegu procedury w 2014 r. (2015/2040(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

komisja AFET (zaangażowana komisja)

- Wpływ zmian na europejskim rynku wyposażenia obronnego na możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (2015/2037(INI))
(opinia: ITRE, IMCO) (komisje zaangażowane)

komisja AFET

- Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (2015/2036(INI))

komisja CULT

- Kontynuacja wdrażania procesu bolońskiego (2015/2039(INI))
(opinia: EMPL)

komisja DEVE

- Finansowanie rozwoju (2015/2044(INI))
(opinia: BUDG)

komisja EMPL

- Wdrożenie europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress – 2013 (2015/2042(INI))
(opinia: BUDG, ECON)

komisja INTA

- Wdrażanie zaleceń Parlamentu z 2010 r. w sprawie norm społecznych i środowiskowych, praw człowieka i odpowiedzialności biznesu (2015/2038(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

komisja INTA

- Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (2014/2228(INI))
(opinia: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Przekazanie komisjom

komisja FEMM

- Obecna sytuacja polityczna w Afganistanie (2014/2230(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM

- Wyzwania w zakresie bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej i perspektywy na stabilność polityczną (2014/2229(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM

- Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (COM(2015)0010 - C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

komisja DEVE

- Zewnętrzny wpływ unijnej polityki handlowej i inwestycyjnej na inicjatywy publiczno-prywatne w krajach nienależących do UE (2014/2233(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE

- Stan praw podstawowych w Unii Europejskiej (2013-2014) (2014/2254(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

komisja FEMM

- Polityka spójności a społeczności marginalizowane (2014/2247(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: FEMM, EMPL

- Inwestycje na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego - dążenie do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii (2014/2245(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: REGI
opinia: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

komisja LIBE

- Bezpieczne stosowanie zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (BSP), zwanych powszechnie bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego (2014/2243(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN
opinia: ITRE, LIBE

Sprawozdanie z własnej inicjatywy (art. 99 Regulaminu)

- Sprawozdanie wstępne w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (2015/2043(INI)
odesłano do komisji przedm. właśc.: LIBE
opinia: BUDG, JURI, CONT

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności