Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 12 februarie 2015 - Strasbourg

8. Decizii privind anumite documente

Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 5 februarie 2015

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 45 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (2015/2035(INL))


Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Transparența, răspunderea și integritatea în cadrul instituțiilor UE (2015/2041(INI))
(aviz: ENVI, JURI, CONT)

- Procedurile și practicile aferente audierii comisarilor, învățămintele procesului din 2014 (2015/2040(INI))
(aviz: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET (comisie asociată)

- Impactul evoluțiilor de pe piețele europene din domeniul apărării asupra securității și capacității de apărare în Europa (2015/2037(INI))
(aviz: ITRE, IMCO) (comisii asociate)

AFET

- Situația strategică militară din bazinul Mării Negre în urma anexării ilegale a Crimeii de către Rusia (2015/2036(INI))

CULT

- Monitorizarea punerii în aplicare a procesului de la Bologna (2015/2039(INI))
(aviz: EMPL)

DEVE

- Finanțarea pentru dezvoltare (2015/2044(INI))
(aviz: BUDG)

EMPL

- Punerea în aplicare a Instrumentului european de microfinanțare Progress - 2013 (2015/2042(INI))
(aviz: BUDG, ECON)

INTA

- Punerea în aplicare a recomandărilor Parlamentului din 2010 privind standardele sociale și de mediu, drepturile omului și responsabilitatea corporativă (2015/2038(INI))
(aviz: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 108 din Regulamentul de procedură)

INTA

- Recomandări adresate Comisiei Europene cu privire la negocierile privind un Parteneriat transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) (2014/2228(INI))
(aviz: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Sesizarea comisiilor

FEMM

- Situația politică actuală în Afganistan (2014/2230(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: FEMM

- Provocările de securitate în regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord și perspectivele de stabilitate politică (2014/2229(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: FEMM

- Fondul european de investiții strategice (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
retrimis fond: ECON
aviz: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE

- Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor public-privat în țările din afara UE (2014/2233(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE

- Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2013-2014) (2014/2254(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM

- Politica de coeziune și comunitățile marginalizate (2014/2247(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: FEMM, EMPL

- Investiții pentru locuri de muncă și creștere economică: promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune (2014/2245(INI))
retrimis fond: REGI
aviz: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE

- Utilizarea în siguranță a sistemelor aeronautice pilotate de la distanță (RPAS), cunoscute în mod curent sub denumirea de vehicule aeriene fără pilor (UAV), în aviația civilă (2014/2243(INI))
retrimis fond: TRAN
aviz: ITRE, LIBE

Raport din proprie inițiativă (articolul 99 din Regulamentul de procedură)
- Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European (2015/2043(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: BUDG, JURI, CONT

Aviz juridic - Politica de confidențialitate